Uudised

Turvalise ruumiloome koolitus ühtlustab erinevate valdkondade teadmisi

ruumiloome

Ajavahemikul 4-6. aprillini 2023 toimus Sisekaitseakadeemias järjekorras juba teine turvalise ruumiloome koolitus. Koolitusel osales 16 politsei- ja kohaliku omavalituse ametnikku, kes oma igapäevases töös panustavad turvalise ruumiloome valdkonda. Koolituse eesmärgiks on ühtlustada erinevate valdkondade esindajate teadmisi turvalise ruumiloome temaatikas ja hõlbustada seeläbi ka koostööprotsesside toimimist tulevikus.

Koolituse käigus räägiti planeerimistegevuse õiguslikust regulatsioonist, ruumipsühholoogiast, arhitekti vaatest turvalisele ruumiloomele, politseil olemasolevate statistiliste andmete kasutamisest ruumiloomes ja politsei vaatest turvalise ruumiloome protsessile, probleemidele ja võimalustele. Olulise osana oli koolitusel ka välitöö, kus koolitusel osalejad said oma teoreetilisi teadmisi siduda praktikaga: hinnata olemasolevat linnaruumi, kaardistada sealsed ohud ja probleemkohad ning koostada esitlused parendusettepanekute kohta. Koolituse viimase osana toimus koostatud tööde analüüs ja hindamine.

Koolituse tellijaks on Politsei- ja Piirivalveamet, kelle eestvedamisel koos õppejõudude ja eelmisel koolitusel osalenutega on valminud ka koolituse reklaamvideo, vaata siit.
 

Õppejõududeks olid koolitusel:

  • keskkonnapsühholoog Silver Sternfeldt;
  • arhitekt Jekaterina Jelizaveta Sibul;
  • arhitekt ja ruumiloomeekspert Maria Freimann,
  • Põhja prefektuuri rakendusekspert Pärtel Preinvalts ja
  • Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm.
     

Koolitust aitas korraldada meie täiendusõppe juhtivspetsialist Kristiine Vesiaid.