Uudised

Turvalisuse tagajate read täienesid 400 uue õppuriga

aktus2023

1. septembril rivistusid Sisekaitseakadeemia lipuväljakul õppeaasta avaaktuseks nii olemasolevad õppurid kui ka ligi 400 uut esmakursuslast ja 24 Erasmus programmi välistudengit. Kokku alustas Sisekaitseakadeemias uuel õppeaastal õpinguid ligi tuhat kadetti.

Õppureid ja Sisekaitseakadeemia koolipere tulid tervitama siseminister, justiitsminister, rahandusminister, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler, Politsei- ja Piirvalveameti peadirektor, Päästeameti peadirektor, Justiitsministeeriumi Vanglate osakonna asekantsler, Häirekeskuse Põhja keskuse juht ning Maksu- ja tolliameti peadirektor.

Sisekaitseakadeemia rektor Kuno Tammearu sõnum ministritele ja peadirektoritele oli, et meie kohustus on teha täna olulisi ja tarku otsuseid, et saaksime tulevastele siseturvalisuse tagajatele pakkuda kaasaegseid õppimise, harjutamise ja olmevõimalusi, sest ilma selleta on neil väga raske vastata tuleviku ootustele. „Täna me kahjuks ei suuda kõiki vajalikke tingimusi tagada. Aga olen kindel, et iga haridusse pandud sent toob euro tagasi, siin kulutatud sekund toob tagasi tunni ning üks akadeemiasse õpetama tulnud hea spetsialist toob Eestile tagasi vähemalt 100 head turvalisuse loojat“ jagas Kuno Tammearu tarkuseterasid uuel õppeaastal.