Väärtused

Missioon: Sisekaitseakadeemia missioon on õpetada julgeolekut tagama ja turvaliselt elama.

Visioon: Aastal 2025 on Sisekaitseakadeemia Euroopa parim siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskus

 

SISEKAITSEAKADEEMIA PÕHIVÄÄRTUSED

AUSUS
Oleme eeskujuks, vastutame oma sõnade ja tegude eest. Julgeme avaldada oma arvamust ja selgitada oma seisukohti. Peame tähtsaks akadeemilisi väärtusi, eetika- ja moraalinorme.

AUSTUS
Oleme üksteise suhtes lugupidavad, mõistame, et oleme inimestena omanäolised ja meil võivad olla erinevad arvamused. Märkame, tunnustame ja toetame üksteist. Peame kinni kokkulepetest – võtame vastutuse, väärtustame iseenda ja teiste aega.

AVATUS
Toetame algatusi ja uusi ideid ning viime need koostöös ellu. Oleme suunatud lahendustele, arvestame üksteisega ja anname toetavat tagasisidet.

ASJATUNDLIKKUS
Oleme siseturvalisuse valdkonna eestvedajad. Arendame ja jagame oma erialaseid teadmisi, oleme nõudlikud enda ja teiste suhtes. Käitume keskkonnateadlikult.

ARENG
Unistame suurelt ja viime uuenduslikud ideed ellu. Julgeme eksida, õpime enda ja teiste kogemusest. Rakendame igaühe võimeid ning arvestame tagasisidega.

 

 

Peresõbralik tööandja !