Uudised

Väike-Maarja õppekeskuses peetud lõpuharjutus pani kadetid korralikult proovile 

lõpusõda

23.-26. jaanuaril toimus Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja õppekeskuse harjutusväljakul kombineeritud päästeharjutus ehk talvine lõpusõda, kus päästjad ja meeskonnavanemad said esimest korda ühtse meeskonnana lahenda erinevaid õnnetusi. Harjutusest võtsid osa ka kadetid politsei- ja piirivalvekolledžist ning meedikud Tartust. Kogu lõpusõjas osalejate ja tugimeeskonna maht oli suurusjärgus 120 inimest.

„Lõpuharjutusel luuakse kadettidele võimalikult reaalsuselähedasi ohuolukordi, mida võib tulevikus tööülesannete täitmisel ette tulla,“ selgitab Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktor Jaanis Otsla. „Kadettidel tuli kustutada tuld, anda esmaabi, tegutseda tulekahju, liiklusõnnetuse- ja veeõnnetuse korral, kõrvaldada ohtlike ainetega juhtunud õnnetuse tagajärgi ning dokumenteerida toimunut. “Kombineeritud harjutuste eesmärk on õpilaste praktiliste oskuste kinnistamine ja kontroll ning võimalikult reaalsuselähedase ja tõetruu pildi kujundamine päästeteenistuse igapäevasest tööst ja tegevusest,“ lisas Otsla. 

Uuendusena võis koos esmareageerijatega õppeväljakult leida sel aastal ka Erasmus+ õpirände välistudengid, kes on Sisekaitseakadeemias õppimas. Nende eesmärk oli ennekõike tutvuda meie esmareageerijate võimekuste, koostöö ja tehnikaga ning samuti panustasid nad õppuse läbiviimisesse kannatanutena.   

Väike-Maarja harjutusväljakul viiakse läbi erinevaid siseturvalisuse valdkonna praktilisi harjutusi ja õppuseid, sealhulgas rahvusvahelisi. Harjutusväljakul on võimalik kasutada mitmesuguseid treeningrajatisi, näiteks tulekustutustööde simulaatorid, siseveekogu, nööri- ja varingupääste ning keemiasimulaatorid, lennukivrakk ning C-kategooria sõidukite libedasõidu- ja maastikusõidukite rada jne.  

Sisekaitseakadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette päästjaid ja päästekorraldajaid, politseinikke ja piirivalvureid, vanglatöötajaid, maksu- ja tolliametnikke ning sisejulgeolekuvaldkonna tippspetsialiste. 

Galerii lõpuharjutusest leiab siit.