Uudised

Valmimas on hübriidohtude vastu võitlemise magistriõppe ühisõppekava

magister

Sisekaitseakadeemia, Leedu Mykolo Romerio Ülikooli ja Horvaatia Politseiakadeemia koostööna on valmimas Erasmus+ projekti toel Hübriidohtude vastu võitlemise magistriõppe ühisõppekava. Õppekava pakub ajakohaseid teadmisi hübriidohtudest ning arendab kriitilist analüüsioskust ja strateegilist mõtlemist, mis on hädavajalikud muutuvas ühiskonnas keerukate juhtimisotsuste tegemiseks, sealhulgas hübriidohtudega võitlemisel. Õppekeel on inglise keel ja õppima oodatakse üliõpilasi nii Põhja- ja Baltimaadest, Schengeni ja assotsieerunud riikidest ning teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, aga ka kolmandatest riikidest (va Vene föderatsioon, Valgevene).

Milleks on vaja Hübriidohtude vastu võitlemise õppekava?

Hübriidohud on tulnud selleks, et jääda, lisaks toimub samal ajal nn hübriidtööriistade pidev täiendamine ja uuendamine. Olgu selleks Valgevene poolt hiljutine migrantide kasutamine hübriidrünnakuteks Euroopa Liidu liikmesriikide vastu, eelkõige Leedu, Läti ja Poola vastu; Venemaa propagandanarratiivid ja vandenõuteooriad, et näidata Venemaad kangelasena COVID-i kriisis ja püüda tõestada, et lääneriigid ei suuda kriisiga toime tulla. Hübriidefekti saavutamise meetodid on erinevad ja neid kasutatakse sageli samaaegselt. Kui otsesteks hübriidrünnakuteks võib pidada küberrünnakuid, tollipiiranguid, poliitilist survet või võltsuudiseid, siis on ka varjatumaid meetodeid nagu kohalike sanktsioonide kasutamine, varjatud ideoloogiaga filmid, muusikavideod või raamatud, laste suvelaagrid jne.

Hübriidohtudest teadlikkuse tõstmine ja vastupidavuse arendamine on igapäevane ülesanne nii Euroopa Liidu institutsioonide sees kui ka koostöös erinevate partneritega. Ühist keelt ja üksteisemõistmist on selles valdkonnas vaja rohkem kui kunagi varem. Tänapäeva ohtudest ja nende hübriidsetest ilmingutest ühiseks arusaamiseks ning hübriidohtudega toimetulekuks on vaja ühtset teadmistepõhist reageerimist. Hübriidohtude uurimine, ajakohane koolitus ja inimeste teadlikkuse tõstmine on võtmetähtsusega võitluses hübriidohtude vastu.

Euroopa Liidu erinevate kõrgkoolide koosööna loodud Hübriidohtude vastu võitlemise ühisõppekava annab oma panuse eeltoodud väljakutsetega toimetulekuks. Õppekava käsitleb nii erinevaid hübriidohtusid kui ka nende tagajärgi, desinformatsiooniäratundmist ja sellele reageerimist ning avaliku inforuumi manipuleerimist, infosegadust jne. Sarnaseid teemasid õpetatakse küll erinevates kõrgkoolides, kuid siiani puudus hübriidohtude valdkonda terviklikult käsitlev õppekava.

Arvestades käesolevat turvalisuse olukorda, võib eeldada, et potentsiaalsete üliõpilaste huvi hübriidohtude vastu võitlemise ühisõppekava vastu võib olla suur, sest õppekava pakub terviklikku käsitlust hübriidohtudest ja kaasaegsest enesekaitsest.

Vastamaks tööturu erinevatele vajadustele luuakse hübriidohtude vastu võitlemise õppekava baasil ka mikrokraadi õppekava. Seega lisaks magistrikraadile, on tulevikus võimalik omandada mikrokraad juhtimises hübriidohtude ja hübriidkriiside korral.

Hariduse kvaliteedi tagamiseks, on projekti raames loodud hübriidohtude alal pädevate teadlaste ja akadeemiliste töötajate võrgustik, viiakse läbi hübriidohtude ja küberrünnakutega seotud teadusuuringuid ning avaldatakse teadusartikleid. Samuti kirjutatakse iga õppekava teema kohta õppematerjal  ja koostatakse asjakohaste allikate loetelu. Ootame esimesi sisseastujaid 2026. aastal!

Lisainfo: HYBRIDC veebileht