Uudised

Värske raport pakub neli võimalikku stsenaariumit, kuidas Venemaa Eesti julgeolekut saab mõjutada

raport-vene

30. jaanuaril 2024.a tutvustas sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus värsket uuringu raportit, milles keskendutakse Venemaa võimalike arengute mõjule Eesti julgeolekule. Raporti autoriteks on Jüri Saar, Arnold Sinisalu, Ramon Loik, Erkki Koort, Kaide Tammel ja Raul Savimaa.

Läbi hetkeolukorra diagnoosimise ja võimalike tulevikusuundumuste prognoosimise jõudsid autorid nelja erineva võimaliku stsenaariumini alates Venemaa lagunemisest kuni demokratiseerumiseni. Stsenaariumide loomise eesmärgiks oli hinnata, kuidas Venemaal toimuv Eesti julgeolekut jätkuvalt mõjutada saab ning teha sellest tulenevalt Eesti jaoks olulised järeldused ja soovitused.

Peamiseks järelduseks oli, et Venemaa põhjustab nii praeguse olukorra säilimise kui ka drastilise muutuse korral vahetutele naabritele ja ka teistele riikidele otseseid julgeolekuprobleeme.​ Prognoosida võib Kremli propaganda ja infomõjutustegevuse intensiivistumist nii sise- kui ka välisauditooriumi suunas. Mõju majandusele avaldub läbi kriitilise taristu ründamise ja musta raha imbumise lääneriikide majandustesse. Prognoosida võib küberrünnete suurenemist, mille eesmärk on nii tulu teenida kui ka Eesti ühiskonna toimimist häirida.

Venemaa eriteenistused on üldjuhul olnud ebaproportsionaalselt hästi rahastatud, suure töötajate arvuga ja saavutanud erilisi privileege. Seda asjaolu on vaja arvestada kõigil Venemaa naaberriikidel oma julgeolekuasutuste ja kaitseväe ning õiguskaitset tagavate asutuste arendmisel. Tuleb arvestada ka Venemaalt lähtuva ja Venemaa eriteenistuste poolt suunatud migratsiooniga kui hübriidtegevuse meetodiga.

Suurenevad Venemaale sellega sõbralikes suhetes olevatesse riikidesse reisimisel tekkida võivad probleemid. Eesti elanikel tuleb olla väga ettevaatlik ja sellise reisi vajalikkust põhjalikult kaaluda.​ Venemaal puudub tahe ohjeldada vene organiseeritud kuritegevust Läänes, pigem vastupidi. Arvestades, et organiseeritud kuritegevus võib töötada Kremli võimuvertikaali ja eriteenistuste heaks, peavad lääneriigid vene juurtega organiseeritud kuritegevuse ohjeldamisele kõrgendatud tähelepanu pöörama, sealhulgas Venemaale kehtestatud sanktsioonide senisest tulemuslikumaks jõustamiseks.