Varude ligikaudsed hindamismeetodid

Koolitusel osalejal on baasteadmised varude ligikaudsetest hindamismeetoditest tagamaks ettevõttes raamatupidamise aruannete koostamise Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt, varude optimaalse planeerimise ja ettevõtte häireteta töö.

Eesmärk

Koolitusel osalejal on baasteadmised varude ligikaudsetest hindamismeetoditest tagamaks ettevõttes raamatupidamise aruannete koostamise Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt, varude optimaalse planeerimise ja ettevõtte häireteta töö.

Sihtgrupp
Raamatupidajad, ostuspetsialistid, finantsistid, ettevõtjad ja teised valdkonnast huvitatud isikud.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

  • analüüsib praktikas kasutatavaid varude hindamismeetodeid;
  • rakendab varude arvestuses ja varude planeerimisel standardhinna või jaehinna meetodit;
  • kasutab raamatupidamisaruannete koostamisel varude ligikaudseid hindamismeetodeid.
Sisu
  • Varude arvestuse põhiprintsiibid lähtudes Raamatupidamise toimkonna juhendist (RTJ) 4 „Varud“.
  • Varude pidev ja perioodiline arvestus.
  • Varude kuluks kandmine ja varude jääkide arvestamine kasutades kaalutud keskmist ja FIFO meetodit .
  • Standardhinna meetodi kasutamine tootmisüksuses .
  • Jaehinna meetodi kasutamine kaubandusettevõttes.

Õppemeetodid: auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja arutelu.

Maht
6 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.