Eelkatsed

 

Eelkatsete ajal saab kandidaat teha ära sisseastumiskatsed ehk eesti keele oskustesti ja kehalised katsed.

 

Sisseastumiskatsetel osalejal peab kaasas olema isikut tõendav dokument ja kehaliste katsete sooritajatel palume kaasa võtta vahetusjalatsid.

 

NB! Sisseastumiskatseid saab kokku teha kolmel korral, kuid arvesse läheb viimasena saadud tulemus!

 

Eelkatsetel osalemine ei kohusta testi tegijat ühelegi erialale kandideerima, kuid annab hea võimaluse mõista, kas õppimiseks vajalik füüsiline vorm ja keeleoskus on piisavad. Ühtlasi aitab eelkatsetel osalemine vältida võimalikke riske (näiteks kandidaat juhtub põhikatsete ajal haigestuma). Kui sisseastuja sooritab eelkatsed positiivselt, siis tuleb suvel vastuvõtu ajal esitada ainult sisseastumiseks vajalikud dokumendid ning läbida kutsesobivusvestlus.

 

Eesti keele oskuse testimisel ei pea osalema eesti keelest erineva emakeelega kandidaat, kes esitab juunis koos vastuvõtudokumentidega SA Innove väljastatud eesti keele oskuse tunnistuse vähemalt C1 tasemel.

 

Täpsemad eelkatsetega seotud kriteeriumid on leitavad SIIT.

 

    Täpsem info eelkatsete kohta:

    telefon: 696 5403 või 513 8295

    e-post: vastuvott [at] sisekaitse.ee

     

    Viimati muudetud: 22.10.2018