Uudised

Venemaa võimalike arengute mõju uuring nüüd ka inglise keeles

venemaa

Ilmunud on sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse raporti „Venemaa võimalike arengute mõjust Eesti julgeolekule“ ingliskeelne versioon "The Impact of Russia's Alternative Future Developments on Estonian Security"

Venemaa Föderatsioon on agressioonisõja tõttu sattunud ka ise muutustesse. Kõik ohud ja võimalused ei ole veel kindlasti realiseerunud, kuid kahtlemata on nendel muutustel mõju üleilmse julgeoleku kontekstile. Mõju ei jaotu siiski ühtlaselt, vaid suurem surve tabab Venemaa naabreid. Uurimus kirjeldab Venemaa võimalikke arenguid lagunemisest kuni demokratiseerumiseni. Eri stsenaariumid loovad erinevaid väljakutseid ja siinkohal on toodud esile Eesti vaatenurgast olulisemad tegurid. Venemaal toimuvate protsesside jälgimine on tarvilik, et anda Eesti ühiskonnale ja riigiasutustele parem lähtepositsioon riskide maandamiseks. Raporti koostasid Jüri Saar, Arnold Sinisalu, Ramon Loik, Erkki Koort, Kaide Tammel ja Raul Savimaa. 

 


 

VENEMAA