Ilmunud teadustööd

Allpool leiate ülevaate Sisejulgeoleku instituudis ilmunud teadustöödestHiina mõju Eesti turvalisusele ja julgeolekuleHiina mõttepaber

 

21. sajandil on äärmiselt keeruline olla riigina edukas, huvi tundmata Aasias toimuva vastu tervikuna ja teadmata selle regiooni tegevustest nii välispoliitilises kui üleüldises plaanis. Mitmed sealsed riigid on jõudnud muuhulgas näiteks e-teenuste arendamise ja osutamise vallas Eestist märksa kaugemale. Hiina Rahvavabariigi mõjusfäär meie igapäevaelus on üha olulisemalt laienemas.
Otseselt ei ole Hiina siiski huvitatud Eesti kui riigi funktsioneerimisest tervikuna, pigem on tema tähelepanu köitnud muud siinsed jõustruktuurid. Seoses tehnoloogia jõulise arenguga, on meie vahel asuva Vene Föderatsiooni roll paratamatult nõrgenemas.

On väga tõenäoline, et juba lähima kümne aasta jooksul kujuneb Hiinast meie turvalisuse ja julgeoleku vaatenurgast nii otseselt, kui
ka kaudselt sama mõjuvõimas faktor, kui seda on Venemaa. Rahvavabariigi rolli tugevnemine ja ambitsioonikus võib survestada meie idanaabrit vaatama küll Lääne suunas, ent see ei pruugi hetkeolukorda arvestades olla Eesti turvalisuse kontekstis sugugi kasulik. Venemaa agressiivse poliitilise tegevuse varjus saab Hiina võrdlemisi märkamatult ja vaoshoitult korraldada mõjutustegevust
vahendite abil, mida on väga keeruline ette näha.

Hiina huvile meie regioonis toimuva vastu on korduvalt tähelepanu juhtinud nii Kaitsepolitsei- kui Välisluureamet. Kinnitust sellele annavad ka hiljuti avalikuks tulnud juhtumid aastaid Hiina sõjaväeluure heaks töötanud Eesti teadlasest ja internetti lekkinud Hiina
ettevõtte testbaasist, mis sisaldas muuhulgas ka sadade eestlaste andmeid.

Mõttepaberi koostajad Erkki Koort ja Triin Piip vaatlevad mitmeid ohutegureid ning kitsaskohti, mis Hiina mõjuvõimu kasvades vältimatult Eesti turvalisust ja julgeolekut üha enam puudutavad. 

Mõttepaber on leitav SIIT.