Sisekaitseakadeemia kirjastus annab välja nii siseturvalisuse valdkonna õppematerjale kui ka laiemale lugejaskonnale mõeldud julgeolekualast kirjandust. Igal aastal kirjastame kümmekond siseturvalisuse valdkonnas hinnatud õppematerjali, seejuures ilmuvad alates 2010. aastast vaid eelretsenseeritud õpikud. Paljud meie väljaanded pakuvad huvi ka teiste kõrgkoolide üliõpilastele ning riigiametnikele.

Kontaktinfo

Kirjastaja 
Lauri Vanamölder
E-post: lauri.vanamolder [at] sisekaitse.ee, kirjastus [at] sisekaitse.ee
Tel 696 5350
Aadress: Kase 61, Tallinn 12012
www.sisekaitse.ee/kirjastus

foto
22.07.2019

Eesti sisejulgeoleku valdkonna spetsialiste koolitav kõrgkool Sisekaitseakadeemia avab 24. juulist kuni 31. juulini tänavuse täiendava… Read On

Raamatud