Sisekaitseakadeemia rahvusvaheline konverents

Konverents 21

Sisekaitseakadeemia rahvusvaheline konverents

30 AASTAT TURVALIST VABADUST

1.-2. detsembril 2021 

 

KONVERENTSI SAAB JÄRELE VAADATA:
1. päev
2. päev

 

2021. aastal sai 30 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. See on olnud ühest küljest pikk teekond, teisalt oleme selle ajaga teinud palju kiirema arengu, kui paljud teised riigid. Täna saame öelda, et Eestis on turvaline ja hea elada. Aga kuidas see turvatunne on tekkinud, mis on toimunud viimase 30 aasta jooksul Euroopa turvalisuses ja ja mis muutused maailma julgeolekupildis on Eesti turvalisust mõjutanud? Mis roll on täna väikeriigil maailma julgeolekus? Mida toovad järgnevad aastad Euroopale ning Eestile ja kuidas jätkusuutlikult tagada meie sisejulgeolek ning turvatunne ka tulevikus?

Oma ala tippeksperdid Eestist ja naaberriikidest heidavad konverentsil pilgu Eesti turvalisust mõjutanud muutustele maailma julgeolekupildis: milline on olnud Euroopa julgeoleku ja turvalisuse kujunemine viimasel 30 aastal, millise tee on läbi käinud Eesti sisejulgeolek, kus oleme täna ja mida on võimalik sellest arengust õppida neil riikidel, kes on oma sisejulgeolekut alles üles ehitamas. 

Konverentsi esimene päev toimub märgilisel päeval: 1. detsembril tähistab Eesti Vabariik sisejulgeoleku päeva, mil peetakse meeles politseinikke, päästjaid, kaitseväelasi ja kõiki neid, kes on pühendunud Eesti riigi ja selle elanike kaitsele.

 

Käsitletavad teemad

 • 30 aastat taasiseseisvunud Eestit 
 • Vabaks kasvamine: sisejulgeoleku tekkimise lugu ehk kust me tuleme?
 • Eesti arengutee ja kuvand NATOs ja EL-is 
 • Eesti küpsus olla Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik
 • Euroopa julgeolek ja turvalisus, selle kujunemislugu
 • Kas ilma Euroopata on Eesti turvalisus üldse võimalik? 
 • Kes täna on üles ehitamas oma sisejulgeolekut - mida on meilt õppida? 
 • Turvalisuse uus tulevik Eestis, Euroopas, maailmas
 • Väikeriigi roll maailma turvalisuses
 • Vabatahtlikkuse roll tuleviku sisejulgeolekus
 • Siseturvalisus pärast tänast - restart

Konverentsi esimesel päeval, 1. detsembril toimuvad ettekanded ja paneeldiskussioonid, teisel päeval, 2. detsembril toimuvad erinevad töötoad, mida on võimalik jälgida veebi vahendusel.

Programm

Esinejad