Uudised

Kümme gümnasisti saavad Siseministeeriumilt sisekaitseõppe stipendiumi

Sisekaitseõpe

Siseminister Kristian Jaani allkirjastas 3. juunil käskkirja, millega kinnitas tänavuse õppeaasta sisekaitseõppe stipendiaadid. 5000 euro suurune fond jagunes kümne gümnasisti vahel.

Stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada 11. ja 12. klassi õpilasi, kes on valikainena valinud sisekaitse õppekava. Stipendiumid määratakse õpilastele, kes on läbinud vähemalt kolm sisekaitseõppe kursust. Stipendiumi taotlusvoor avati märtsi algul.

„Eestis on 500 õpilast, kes on liitunud sisekaitseõppega 17 gümnaasiumis. Mul on väga hea meel anda stipendium esimesele kümnele noorele, kes on saanud tänu valikõppeainele siseturvalisuse valdkonnas tegutsemise pisiku. Usun, et stipendium annab noortele lisatõuke minna peagi õppima Sisekaitseakadeemiasse ning omandada uusi teadmisi kas päästetöödel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, maksu- ja tolli- või vanglatöös,“ ütles Jaani. „Turvalise tuleviku Eesti kujundavad meie noored ning hea, kui meil on nende väärtuste eest seisjaid võimalik märgata ja tunnustada juba gümnaasiumis."

2021/2022 õppeaasta sisekaitse 500-eurose stipendiumi saajad:

  • Markus Rolitš (Jõhvi Gümnaasium)
  • Eliise Haabma (Põlva Gümnaasium)
  • Kertu Goidin (Orissaare Gümnaasium)
  • Katariina Gusseva (Narva Pähklimäe Gümnaasium)
  • Artur Köller (Valga Gümnaasium)
  • Anastassia Bulõgina (Jõhvi Gümnaasium)
  • Henry-Marcus Metsatalu (Jõhvi Gümnaasium)
  • Milana Koloskova (Narva Vanalinna Riigikool)
  • Anna Pavlova (Jõhvi Gümnaasium)
  • Igor  Solodov (Narva Vanalinna Riigikool)

Kõik gümnasistid, kes läbivad sisekaitse õppekava, saavad tunnistuse. Õppe edukalt läbinud õpilased on Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud. Samuti on neil võimalik kutsesobivusvestlusel saada lisapunkte.

Taotlusi stipendiumile sai esitada 7. märtsist kuni 1. maini. Stipendiumikomisjon vaatas esitatud taotlused läbi kuu aja jooksul ja esitas siseministrile ettepaneku stipendiumi saajate kohta. Stipendiaate tunnustatakse Sisekaitseakadeemia lõpuaktusel.

Stipendium antakse välja Siseministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia koostöös ning seda võib taotleda igal õppeaastal. Konkursi tingimused on kirjeldatud stipendiumi statuudis, mille leiab Sisekaitseakadeemia kodulehelt  SIIT.