Sisekaitseõpe

 

Sisekaitseõpe on valikõppeaine gümnaasiumides. Õppe eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, tuletõrje- ja päästetegevusel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös.

Sisekaitseõppega on liitunud 14 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest ja valikainet õpib ligi 500 õpilast.

 • Orissaare Gümnaasium
 • Valga Gümnaasium        
 • Keila Kool                         
 • Räpina Ühisgümnaasium
 • Põlva Gümnaasium        
 • Kilingi-Nõmme Gümnaasium
 • Rakvere Eragümnaasium
 • Kohtla-Järve Gümnaasium
 • Jõhvi Gümnaasium         
 • Narva Soldino Gümnaasium
 • Narva Pähklimäe Gümnaasium
 • Narva Vanalinna Riigikool
 • Narva Kesklinna Gümnaasium
 • Sillamäe gümnaasium

Kolme aasta jooksul toimuvaid tunde ei viida läbi ainult klassiruumis istudes, sest lisaks teoreetilistele teadmistele ootavad õpilasi ees külaskäigud politseijaoskondadesse, häirekeskustesse, lennusalka ja merepääste laevadele. Õppeaasta lõpus toimuvad õpilastele paaripäevased õppelaagrid Sisekaitseakadeemia päästekolledži Väike-Maarja õppekeskuses ning politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse õppekeskuses, kus tundidest saadud teoreetilisi teadmisi praktilise tegevuse käigus läbi proovitakse.

Sisekaitseõppe lõpetamine annab hea eelduse minna vabatahtliku päästja või abipolitseiniku eksamile.

Sisekaitseõppe edukalt läbinud õpilased on Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud. Samuti on neil võimalik kutsesobivusvestlusel saada kuni 3 lisapunkti. Tunnistuse sisekaitseõppe läbimise kohta saavad kõik õppekava läbinud õpilased.

 

2020. aastal toimusid  sisekaitseõppe laagrid Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetusel. 
Vaata 25.-26. veebruaril Väike-Maarjas toimunud sisekaitseõppe keelelaagri kokkuvõtet SIIN.
Vaata 27.-28. veebruaril Paikusel toimunud sisekaitseõppe keelelaagri kokkuvõtet SIIN.

 

Lisainformatsioon:

Peeter Pau, sisekaitseõppe õpetaja
E-post: peeter.pau [at] sisekaitse.ee

Ankki Aardemaa, täiendusõppe projektijuht
E-post: ankki.aardemaa [at] sisekaitse.ee

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 16.12.2020