Sisekaitseõpe

 

Sisekaitseõpe on valikõppeaine gümnaasiumides. Õppe eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tuletõrjetegevusel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Õppekavaga saab lähemalt tutvuda siin

Sisekaitseõppega on liitunud 18 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest ja valikainet õpib üle 600 õpilase igal õppeaastal.

 • Jakob Westholmi Gümnaasium
 • Jõhvi Gümnaasium                          
 • Kilingi-Nõmme Gümnaasium
 • Koeru Keskkool
 • Kohtla-Järve Gümnaasium
 • Narva Eesti Riigigümnaasium
 • Narva Gümnaasium
 • Orissaare Gümnaasium
 • Põlva Gümnaasium
 • Rakvere Eragümnaasium
 • Räpina Ühisgümnaasium
 • Saue Riigigümnaasium
 • Sillamäe Gümnaasium
 • Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium
 • Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
 • Valga Gümnaasium
 • Võnnu Keskkool
 • Väike-Maarja Gümnaasium

Kolme aasta jooksul toimuvaid tunde ei viida läbi ainult klassiruumis istudes, sest lisaks teoreetilistele teadmistele ootavad õpilasi ees külaskäigud politseijaoskondadesse, pääste- ja häirekeskustesse. Õppeaasta lõpus toimuvad õpilastele paaripäevased õppelaagrid Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja, Paikuse või Tallinna õppekeskuses, kus tundidest saadud teoreetilisi teadmisi praktilise tegevuse käigus läbi proovitakse.

Kõik õppekava läbinud saavad tunnistuse ning õppe edukalt läbinud õpilased on Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud. 

 

Sisekaitseõppe lõpetamine annab õpilastele hea eelduse ja suuremad võimalused soovi korral panustada ka oma kodukoha turvatunde tõstmisesse, nt vabatahtlike päästjate või abipolitseinikena.

 

2020. ja 2021. aasta sisekaitseõppe laagrite korraldust toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond. 

 

SISEKAITSEÕPPE STIPENDIUM
 

Stipendiumiga toetatakse ja innustatakse Eesti gümnaasiumite 11. ja 12. klassis sisekaitseõpet õppivaid noori. 

Stipendiumifondi ja stipendiumide suuruse ning saajate arvu määrab siseminister igal õppeaastal eraldi. 2023. aastal oli stipendiumi kogusumma 5000 eurot, mis jagunes 10 stipendiaadi vahel võrdselt. 

Stipendiumile saab kandideerida õpilane ise. Konkursil osalemiseks peab õpilasel olema läbitud vähemalt kolm sisekaitseõppe kursust. Stipendiumi võib taotleda igal õppeaastal uuesti.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on:

•    taotlus (vorm);
•    kooli poolt kinnitatud väljavõte sisekaitseõppe õppetulemustest;
•    sisekaitseõppe õpetaja poolt koostatud kaaskiri kandidaadi iseloomustusega.

Taotlusi võetakse vastu üks kord õppeaastas, taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai. Stipendiumikomisjon vaatab esitatud taotlused läbi kuu aja jooksul ja esitab siseministrile ettepaneku nimetada stipendiumi saajad. Stipendiumi saajad kinnitatakse hiljemalt 1. juuniks. Stipendiaate tunnustatakse Sisekaitseakadeemia lõpuaktusel.

Taotlus koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskuse e-posti aadressile sisekaitseope [at] sisekaitse.ee

Konkursi tingimused on kirjeldatud stipendiumi statuudis.
 

Lisainformatsioon:

Siret Linnas, täiendusõppe projektijuht, sisekaitseõppe koordinaator
E-post: siret.linnas [at] sisekaitse.ee

 

Viimati uuendatud: 20.11.2023