Sündmused

Loengusarja "Turvaline Eesti" loeng

Info

Sündmuse alguskuupäev
Sündmuse lõpukuupäev
Sündmuse kategooria
Sündmuse teema
Martin Kadai veebiloeng „COVID-19 kriisi õppetunnid ja väljavaated“
Koht
Teams keskkonnas https://bit.ly/31Se4Tr
Korraldaja
Täiendusõppe keskus

Kirjeldus

Martin Kadai veebiloeng „COVID-19 kriisi õppetunnid ja väljavaated“
 

Loengus teeb Martin Kadai põgusa ülevaate nakkushaiguste maailmast ning epideemiate/pandeemiate olemusest. Endise Terviseameti töötajana mõtestab COVID-19 kriisi olemust, toob välja tekkinud konfliktikohad ja pakub lahendusi nii COVID-19 kriisi kui laiemalt kriisireguleerimise tõhusamaks korraldamiseks Eestis.
 

Bänner

Kontaktinfo

E-mail
aire.luts-vahejaus@sisekaitse.ee