Koolitus

Loengusari "Turvaline Eesti"

Kalev Pihli veebiloeng "eID riskid ja võimalused"

Elektrooniliselt enda isiku selgeks tegemine tehiskeskkonnale on igapäevane ja vältimatu. Miks see protsess on aga vaevaline ja miks süsteemid ei tunne meid juba käigupealt või kui tunnevadki, siis miks see peaks probleem olema? Mil määral uued tehnoloogilised meetodid meid aitavad? Kuidas vanad meetodid ajas ohtlikuks muutuvad?

Loengusarja "Turvaline Eesti" loeng

Martin Kadai veebiloeng „COVID-19 kriisi õppetunnid ja väljavaated“
 

Loengus teeb Martin Kadai põgusa ülevaate nakkushaiguste maailmast ning epideemiate/pandeemiate olemusest. Endise Terviseameti töötajana mõtestab COVID-19 kriisi olemust, toob välja tekkinud konfliktikohad ja pakub lahendusi nii COVID-19 kriisi kui laiemalt kriisireguleerimise tõhusamaks korraldamiseks Eestis.
 

Loengusarja "Turvaline Eesti" loeng

Peeter Koppeli veebiloengus "Jutud maailma täielikust muutumisest on liialdus“ arutletakse teemadel:
-    Majanduskasv ei ole „saatanast“
-    Miks ja millal on mõttekas võlgu olla? 
-    Kes suudab kõige paremini tulevikku prognoosida? 
-    Kuidas mahub sellesse pilti Eesti?


Peeter Koppel on eesti majandusanalüütik ja kolumnist, kes kommenteerib sageli Eesti meedias majandusteemasid, eriti finantsturgude käitumist ja seda mõjutavaid tegureid.

 

Loengusarja "Turvaline Eesti" loeng


Tiit Tammaru loeng "Ruumiline ebavõrdsus linnades. Tallinn Euroopa võrdluspeeglis"


Loengus tuleb juttu Euroopa pealinnades süvenevast ruumilisest eraldatusest ning ebavõrdsuse mõju teguritest.


Tiit Tammaru on Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor ning Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik.
Ta on arvukate publikatsioonide autor ja üks enim tsiteeritud Ida-Euroopa uurijaid linna- ja rahvastikugeograafias. 

 

Kriisireguleerimisõppuse korraldamise koolitus

Kriisireguleerimisõppuse korraldamise koolitus

Aeg: 26. märts 2019

Koht: Sisekaitseakadeemia, Tallinn, Kase 61

Tasu:  Kursuse maksumus ühele osalejale on 90 eurot. Maksumus sisaldab loenguid ja praktilisi harjutusi, kursuse materjale ning lõunat ja kohvipause.

Kriisireguleerimisõppuse korraldamise kursusele on oodatud hädaolukorra lahendamist juhtivate asutuste, vastutavate ministeeriumite ning kaasatud asutuste, sh ETO-de kriisireguleerimisõppuste korraldajad.

Tuleohutusspetsialisti 5. taseme koolitus

Tuleohutusspetsialisti 5. taseme koolitus

Kogu koolituse maksumus ühele osalejale on 591 eurot. Võimalus on osaleda ka üksikutes moodulites! Maksumus sisaldab loenguid, praktilisi harjutusi, õppekäike, kursuse materjale ning lõunasööke ja kohvipause.

 

AJAKAVA

Kokku 102 ak/h

I MOODUL: Üldkompetentside moodul (20 tundi)

3 päeva : 31. jaanuar, 1. ja 14. veebruar 2019.                         

Haldusmenetlus, väärteomenetlus ja vaidemenetlus.

Tuleohu riskide hindamine.

Loengusari "Turvaline Eesti"

 

Eva Truuverki loeng "Kuidas prügi õõnestab meie turvalisust?"

Loengus tutvustatakse Teeme Ära liikumise ajalugu ning kuidas kasvas Eestis sündinud ideest globaalne sündmus. Millised olid väljakutsed Maailmakoristuspäeva läbiviimisel. Juttu tuleb ka sellest, et mis teeb prügist unikaalse teema ning kuidas see õõnestab inimkonna turvalisust täna ja tulevikus.