Sündmused

Uute riigiametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus (TALLINN)

Info

Sündmuse alguskuupäev
Sündmuse lõpukuupäev
Sündmuse kategooria
Koht
Koolitus toimub 6., 7. ja 14. detsembril 2017 Tallinnas, hotellis Park Inn Central (Narva mnt 7c) algusega kl 9.30.
Korraldaja
Sisekaitseakadeemia täiendusõppekeskus

Kirjeldus

logod

Uute riigiametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus

Eesmärk

Koolituse eesmärk on aidata avalikku teenistusse tööle asunud riigiametnikel ja töötajatel kiiremini kohaneda uue tegevuskeskkonnaga ning muuhulgas selgitada ametniku rolli avaliku võimu teostajana.

Sihtgrupp
Uued, kuni 1,5 aastase tööstaažiga riigiametnikud ja töötajad, kel puudub avaliku halduse, riigiteaduse, õiguse või politoloogia alane tasemeharidus (bakalaureus või magister).
Sisu
 • Riigikorraldamise ja valitsemise alused.
 • Euroopa Liit.
 • KOV toimimise põhialused, korraldus, suhted riigiga ja avalikud teenused.
 • Kodanikuühiskond Eestis ja koostöö kodanikeühendustega.
 • Avalik teenistus ja ametnikueetika.
 • Halduspoliitika.
 • Strateegiline juhtimine ja planeerimine.
 • Riigieelarve ja selle koostamise ning täitmise protsess Eestis.

AJAKAVA

Õppemeetodid
 • Praktiliste probleemide arutelu teoreetiliste lähtekohtade ja küsimuste esitamise kaudu.
 • Põhilised meetodid on loeng ja juhtumite analüüsid, arutelud, diskussioonid.
 • Kaasa antakse mahukas jaotusmaterjal.
Lisainformatsioon

Koolitusi viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" tegevuse "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Rahandusministeeriumi eelarvest.

Koolitus on osalejatele tasuta, kuid katkestamise korral tuleb koolituskoha kulud kanda teenistuja asutusel.

Koolitus sisaldab ka kohvipause, kuid lõuna on osalejatele omal käel.

Kui koolitusele registreerub rohkem huvilisi kui on koolituskohti, siis arvestatakse koolitusrühma arvamisel nii registreerimisjärjekorda kui erinevate asutuste esindatust. Koolitusrühmast välja jäänud registreerunutest moodustatakse ootejärjekord ning neil on võimalik koolitusele pääseda, kui keegi koolitusrühmas olijatest oma kohast loobub.

3päevase koolituse puhul loetakse koolitus läbituks, kui koolitusrühma arvatu on osalenud vähemalt 2 koolituspäeval. Kui osaleja jätab koolitusele ilmumata, ei läbi koolitust eelpoolnimetatud mahus või talle ei leita loobumise korral asendajat, siis esitatakse katkestanud teenistuja asutusele arve koolituskoha kulude ulatuses.

Koolituskoha kulu on 231 eurot.

Registreerumisel kinnitab osaleja, et on informeerinud osalemisest oma asutuse koolitusjuhti ning tutvunud koolitusel osalemise tingimustega.

TINGIMUSED

Maht
3 päeva ehk 24 akadeemilist tundi.
Koolitaja

Tiina Runthal, Triin Roosve, Maris Jõgeva, Lehte Roots, Indrek Saar, Tanel Oppi, Anneli Sihver.

Kontaktinfo

Eesnimi
Karin
Perenimi
Sindonen
Telefon
696 5568
E-mail
karin.sindonen@sisekaitse.ee