Õppetegevus

 

 

Õppetöö aluseks on õppekavad. Õppekavad koosnevad moodulitest ja/või ainetest. Moodulid ja/või ained jagunevad kohustuslikeks ja valitavateks

Oluline õppetöö osa on praktika.

Õpe lõpeb kutseõppes lõpueksamiga, rakenduskõrgharidusõppes lõputöö või lõpueksamiga ning magistriõppes magistritööga.