Politseiametnik

Politseiametniku õppekava läbimine annab kutsehariduse ja teadmised töötamiseks Politsei- ja Piirivalveametis. Õppekava lõpetajal on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada patrullpolitseiniku või piirivalvurina, kes tagavad avalikku korda, viivad läbi piirikontrolli piiripunktides ning menetlevad enamlevinud väärtegusid.

Õppetöö toimub vaheldumisi politsei- ja piirivalvekolledžis Paikusel ja Tallinnas Kase tänaval, on statsionaarses vormis (koolipõhine õpe) ja kestab 1,5 aastat (100 EKAP’it). Õpe on eestikeelne ja lõpeb lõpueksami sooritamisega.

Üle poole õppetöö mahust moodustab praktika ja praktiline töö. Praktika toimub enamasti Ida Prefektuuris, vaid maismaapiiri praktika toimub Lõuna Prefektuuris.

Piirivalvuri kutsetunnistuse saamiseks tuleb õppe käigus läbida valikmoodul  "Merel ja piiriveekogul otsingu- ja päästetööde läbiviimine" ning sooritada piirivalvuri kutseeksam.

Politseiametniku õppekava lõpetaja saab soovi korral jätkata õpinguid politseiteenistuse õppekaval (rakenduskõrgharidus) kaugõppes ja kutseõppes õpitut saab arvestada politseiteenistuse õppekava täitmisel (VÕTA).

Kandideerimistingimused

  • Eesti kodakondsus;
  • keskharidus või sellele vastav haridustase.

Vastuvõtukatsed

Muud vastuvõtutingimused

  • taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuankeet, mis lisatakse avalduse juurde)
  • vastavus politseiametniku tervisenõuetele. Selleks suunatakse vastuvõetuks osutunud kandidaadid pärast õppimatuleku kinnitamist tervisekontrolli. Tervisekontrolli ei pea minema, kui on olemas viimase kahe viimase aasta jooksul välja antud kaitseväe tervisetõend.

Sisseastumisavalduse saab esitada 2018. aasta juunis SAISi vahendusel aadressil www.sais.ee või akadeemias, Kase tn 61. SAISi avalduse juurde tuleb kindlasti lisada täidetud ja digiallkirjastatud isikuankeet, kuid teised nõutavad dokumendid esitatakse sügisel vahetult enne õppimatulekut politsei- ja piirivalvekolledžisse.

 

Paremusjärjestuse kujunemine

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Pingerida moodustub gümnaasiumi lõputunnistuse kolme õppeaine (matemaatika, emakeel, võõrkeel) 50-punkti süsteemi teisendatud keskmise hinde (kuni 50 punkti) ja kutsesobivusvestluse tulemuse põhjal (kuni 50 punkti). Kuni 6 lisapunkti on võimalik teenida kehaliste katsete eest, kuni 10 lisapunkti gümnaasiumis läbitud sisekaitseõppe eest ning kuni 10 lisapunkti tippsportlike saavutuste eest. Seega maksimaalne punktisumma on 126 p.

 

Lisainfo

 

Kontakt
Telefon: 513 82 95
E-post: vastuvott [at] list.sisekaitse.ee
www.facebook.com/sisekaitseakadeemia

 

 

 

 

Eriala valdkond