Uudised

Sisekaitseõppe valikainet õpib sellel õppeaastal juba üle 700 gümnasisti

sisekaitseõpe

Eile, 11. jaanuaril, sõlmis Sisekaitseakadeemia koostöölepped Tallinna Läänemere Gümnaasiumi, Lasnamäe Vene Gümnaasiumi ja Lasnamäe Gümnaasiumiga. Sisekaitseakadeemia teeb koostöölepete alusel koostööd 22 gümnaasiumiga üle Eesti ja sisekaitseõppe valikainet õpib sellel õppeaastal kokku juba üle 700 gümnasisti.

Sisekaitseõppe valikaine võimaldab anda gümnaasiumi õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tuletõrjetegevusel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Valikaine koosneb 9 kursusest. Tunde ei viida läbi ainult klassiruumis: lisaks teoreetilistele teadmistele ootavad õpilasi ees külaskäigud politseijaoskondadesse, pääste- ja häirekeskustesse, vanglatesse jne.

Sisekaitseakadeemia rektoril Kuno Tammearul on väga hea meel, et Tallinna koolid aina enam sisekaitseõppe vastu huvi tunnevad. „Õppe laienemine on oluline, sest siseturvalisuse valdkond vajab järelkasvu ja sisekaitseõppe valikaine koolides on siinkohal oluline samm. Sisekaitseõpe üldhariduskoolides kasvatab noortes teadlikkust, mida oma riigi heaks teha saab, julgustab kodanikuaktiivsust ja tekitab huvi akadeemias õppimise vastu. Sisekaitsekadeemiasse kandideerib igal aastal 30-40 sisekaitseõppe läbinud õpilast. Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel on õppe läbinud õpilased eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud,“ lisas Tammearu.

Tallinna koolidest on Sisekaitseakadeemiaga varem koostööleppe sõlminud kesklinnas asuvad Jakob Westholmi Gümnaasium ja Tõnismäe Riigigümnaasium, samuti Mustamäe Riigigümnaasium. Nüüd hakatakse sisekaitseõpet pakkuma järgmises Tallinna linnaosas,  Lasnamäel. Lisainfot sisekaitseõppe kohta leiab siit

Sisekaitseakadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette päästjaid ja päästekorraldajaid, politseinikke ja piirivalvureid, vanglatöötajaid, maksu- ja tolliametnikke ning sisejulgeolekuvaldkonna tippspetsialiste. Avalduste vastuvõtt sisseastumiseks algab juba 26. veebruaril.
 


sisekaitseõpe