Uudised

Veebiseminar digiriigi turvalisusest pakkus nii teoreetilist kui praktilist platvormi

sem

10. mail toimus sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse nooremteaduri Jaanika Puusalu juhtimisel veebiseminar „Turvaline digiriik“.

Siseturvalisuse kontekstis on digiriigiks arenemine ning tehnoloogia pidev täienemine kaasa toonud hulgaliselt uusi väljakutseid: laienenud on sfäär, milles toimuva seaduspärasust tuleb jälgida; mitmekesistunud on ohud, mille eest tuleb elanikku kaitsta ja probleemide korral abi pakkuda; keerukamaks on muutunud süsteemid, mille toimepidevus on vajalik turvalisuse tagamiseks; hägustunud on piir virtuaalsuse ja reaalsuse, fabritseeritud ning tõelise vahel.

Veebiseminari eesmärk oli arutleda selle üle, mida tähendab digiriigi kontekstis siseturvalisus ning missugused on tänased ja homsed väljakutsed digiriigi siseturvalisuse tagamisel. Digiriigi siseturvalisuse tagamine mitmetahuline protsess ning veebiseminar pakkus platvormi, kus erinevad vaated – nii teoreetilised kui ka praktilised – kohtusid.

Osalejad said ülevaate nii Siseministeeriumi, haldusala ametite esindajate kui ka digitaalse ühiskonna teemadega tegelevate teadlaste vaatenurkadest nii tehnoloogia tuleviku ja ühiskonna ootuste kui ka siseturvalisuse tagamisega seotud arengute kontekstis.

Veebiseminari lõpetas Sisekaitseakadeemia kui tulevasi ametnikke koolitava ning valdkonna uus tehnoloogilisi lahendusi uuriva ja arendava rakenduskõrgkooli esindajate vestlusring. Arutati missuguseid ootusi seab nii ühiskonnast järjest eriilmelisem tehnoloogia kasutus kui ka täienevad tehnoloogilised võimekused tulevikuametnike koolitamisele ning siseturvalisuse valdkonna teenuste kvaliteetset ja kiiret pakkumist tagavate uute tehnoloogiate väljatöötamisele. Vestlusringis osalesid Laura Kikas, Jaanis Otsla, Ülar Praakel ja Veiko Randlaine.