Teadurid

Vladimir Sazonov

Teadur,  Dr. phil, 2010 TÜ (ajalugu); PhD, TLÜ (kultuuride uuringud).

Peamised uurimisvaldkonnad: infosõda, hübriidsed ohud, Venemaa ja Lähis-Ida julgeolekualased teemad, propaganda ajalugu.

Avaldanud hulgaliselt teadusartikleid ja raamatuid nii Eestis kui ka välismaal, avaldanud populaarteaduslikke artikleid ja käsitlusi poliitikast, julgeolekust, ajaloost. 

Rohkem infot

 

Jaanika Puusalu

Nooremteadur, PhD Exeteri Ülikool (filosoofia)

Peamised uurimisvaldkonnad: (info)tehnoloogia ja virtuaalse ruumi arengud, mis siseturvalisuse valdkonnas nii uusi praktikaid võimaldavad kui ka uudset sekkumist ja lahendusi nõuavad. Uurimistöö märksõnadeks on infotehnoloogia, suurandmed, kratilahendused, küberturvalisus ja -kuritegevus ning droonid.

Varasemate uurimissuundade hulgas ka Frankfurdi koolkond ning infotehnoloogia mõju ühiskonnale ja virtuaalsusega kaasnev sotsiaalsete praktikate muutus.

Rohkem infot

 

Diana Marnot

Nooremteadur, doktorant TLÜ (riigiteadused)

Peamised uurimisvaldkonnad: Balti turvalisus- ja julgeolekuuuringud.

Varasemalt uurinud ka julgeoleku valdkonnast strateegilist kommunikatsiooni ja ühiskonna psühholoogilist kaitset, lisaks religioonisotsioloogilisi ja usuteaduslikke probleeme.

Rohkem infot

 

Oksana Belova-Dalton

Nooremteadur, PhD, Tartu ülikool (inglise keel ja kirjandus)

Peamised uurimisvaldkonnad: terrorismivastane võitlus ja radikaliseerumine.

Senised teadusuuringud on olnud seotud poliitilise retoorika, diskursuseanalüüsi, Laclau ja Mouffe’i teooria, poliitilise kogukonna identiteedi konstrueerimise protsessidega ning USA ja Venemaa vaheliste suhetega (fookusega nende taaskäivitamisel) ning USA ja Venemaa suhteid Euroopaga.

Rohkem infot