Teaduspersonal

Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse koosseisulised teadurid ja nende uurimisteemad:

Nooremteadur Jaanika Puusalu

Peamised uurimisvaldkonnad: (info)tehnoloogia ja virtuaalse ruumi arengud, mis siseturvalisuse valdkonnas nii uusi praktikaid võimaldavad kui ka uudset sekkumist ja lahendusi nõuavad.

Jaanika tehtava uurimistöö märksõnadeks on infotehnoloogia, suurandmed, kratilahendused, küberturvalisus ja -kuritegevus. Tema varasemate uurimissuundade hulka kuuluvad Frankfurdi koolkond ning infotehnoloogia mõju ühiskonnale ja virtuaalsusega kaasnev sotsiaalsete praktikate muutus. Jaanika on ühtlasi ka Sisekaitseakadeemia teadusajakirja Turvalisuskompass (ETIS 1.3.) peatoimetaja

 

Nooremteadur Oksana Belova - Dalton

Peamised uurimisvaldkonnad: terrorismivastane võitlus ja radikaliseerumine.

Oksana senised teadusuuringud on olnud seotud poliitilise retoorika, diskursuseanalüüsi, Laclau ja Mouffe’i teooria, poliitilise kogukonna identiteedi konstrueerimise protsessidega ning USA ja Venemaa vaheliste suhetega (fookusega nende taaskäivitamisel) ning USA ja Venemaa suhteid Euroopaga

 

Teadur Raul Savimaa

Peamised uurimisvaldkonnad: kriiside uurimine. Raul on ühtlasi ka Sisekaitseakadeemia teadusajakirja Proceedings (ETIS 1.2.) peatoimetaja

 

Teadur Jüri Saar

Peamised uurimisvaldkonnad: Venemaa julgeolekuprotsesside mõju Eesti turvalisusele ja julgeolekule


Teadur Kate - Riin Kont

Peamised uurimisvaldkonnad: küberjulgeolek/tehisintellekt

 

Teadur Märt Läänemets

Peamised uurimisvaldkonnad: Hiina mõju siseturvalisusele

 

Teadur Algo Rämmer

Peamised uurimisvaldkonnad: Balti riikide turvalisus ja julgeolek

 

Teadur Kaide Tammel

Peamised uurimisvaldkonnad: organiseeritud ja raske peitkuritegevus (sh finantskuritegevus) 

 

Analüütik Ramon Loik 

Peamised uurimisvaldkonnad: hübriidkonfliktid, strateegiline kommunikatsioon ja psühholoogiline kaitse sisejulgeoleku valdkonnas

 

Teadustöö koordinaator Triin Rätsepp

Peamised tööülesanded: Sisekaitseakadeemia ja sisejulgeoleku instituudi teadusvaldkonna tegevuste koordineerimine. Triin on ühtlasi ka akadeemia teadusajakirjade Turvalisuskompass ja Proceedings tegevtoimetaja

 

Teadustöö koordinaator 

Peamised tööülesanded: Sisekaitseakadeemia teadusvaldkonna tegevuste koordineerimine