Kirjastus

Andmete privaatsus
Hind
0.00 €
Muuda laoseisu ühiku võrra0 tk
 
Elanikkonnaküsitluse „Eesti elanike suhtumine isiklike andmete privaatsusesse ja turvalisusesse“ raport
Raamatu autor
Jaanika Puusalu, Diana Marnot
Ilmumisaeg
2021
Kirjastus
Sisekaitseakadeemia
Formaat
PDF
Lehekülgi
112
Mõõdud
210 x 297 mm
ISBN
978-9985-67-358-4
Viimati muudetud:
12.02.2021
Raamatu tutvustus

Raport tutvustab Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi kavandatud ja 2021. aasta jaanuaris uuringufirma Saar Poll OÜ läbi viidud elanikkonnaküsitluse „Eesti elanike suhtumine isiklike andmete privaatsusesse ja turvalisusesse“ tulemusi.

Küsitlus kaardistas Eesti elanike hinnanguid tundlike isikuandmete olemuse, isikuandmeid ohustavate tegurite ning igapäevase andmeturvalisuse praktikate kohta. Samuti võrdles küsitlus elanike hinnanguid oma teadlikkusele riigi ja erafirmade andmepraktikate osas ning uuris nende hoiakuid võimaliku täiendava andmekasutuse suhtes. Lisaks küsiti elanikelt kas ning kuidas on nad oma sideteenuste kasutamist teenuste jälgimise võimalusest tingitult kohandanud ning missuguse on nende harjumused julgeolekualase informatsiooni tarbimisel.

Küsitluse tulemusel selgus, et andmete turvalisuse teema on Eesti elanikele oluline, pea kõiki isikuandmeid loetakse tundlikeks ning kõige sagedamini peetakse andmetele ohuks küberkuritegevust. Riigi andmepraktikate osas hindab elanikkond ennast teadlikumaks kui eraettevõtete praktikate puhul. Täiendava andmekasutust soosivad elanikud nii riigi kogutud kui ka eraettevõtete omandatud andmete puhul pigem eriolukorra tingimustes kui igapäevase julgeoleku tagamiseks. Oma sideteenuste kasutamist ei ole küsitluse tulemustel suurem osa vastanutest sagedasti ei riigi ega ka eraettevõtete teenuse võimaliku jälgimise hirmus muutnud. Julgeolekualase informatsiooni saamiseks kasutvad Eesti elanikud jätkuvalt peamiselt traditsioonilisi infoallikad nagu televisioon ja raadio.