Uudised

Eesti Vabariigi 102. aastapäeva pidulik rivistus Sisekaitseakadeemias

Foto: Tiit Mõtus

21. veebruaril algusega 14:00 toimus Sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoone lipuväljakul pidulik rivistus Eesti Vabariigi 102. aastapäeva puhul.

Piduliku rivistuse avas akadeemia rektor Marek Link. Tervituseks võttis sõna siseminister Mart Helme ning ühtlasi andis ta välja iga-aastase Kaarel Eenpalu nimelise eristipendiumi justiitskolledži III kursuse tudengile Emma Kinnunenile ja tänukirjad akadeemia töötajatele. Justiitsminister Raivo Aeg pidas kõne ning andis koos vanglate asekantsleri Priit Kamaga üle ministeeriumi stipendiumid. Tervituskõned pidasid Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, Päästeameti päästetöö osakonna juhataja peadirektori asetäitja ülesannetes Martin Lambing, Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela ning Maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid. Rivistusel osales ligi 400 õppurit akadeemia kõikidest õppeüksustest koos kolledžite direktoritega ning Politsei- ja Piirivalveameti orkester.

Marek Link sõnas oma kõnes: ’’Eesti Vabariigi sünd on sünnilugu ka kõikidele sisejulgeoleku ja turvalisuse teenistustele - seega kõigi meie ühine sünnipäev, kes Eestimaad oma kodumaaks peavad. Minu generatsioonil on olnud õnne -  ei ole pidanud ellu jääma võõral ja külmal maal, ei ole pidanud olema olukorras kus vend tõstab venna vastu relva ja ka teeninud võõra võimu armees. Seda enam on minu ja järgnevate põlvkondade roll mõista vabaduse hinda ja väärtust ning anda oma panus igapäevaselt oma nõuga ja  jõuga, oma sõnadega ja tegudega. ’’

Siseministeeriumi haldusalas tegutsev Sisekaitseakadeemia on unikaalne terves maailmas, sest kogu riigi siseturvalisusega seotud õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Akadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste. Lisaks korraldatakse Sisekaitseakadeemias täiendusõpet ning osa saab võtta erialasest teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusest. Erialase ettevalmistuse saab pääste-, finants-, justiits- ning politsei- ja piirivalvekolledžist, magistriharidust pakub sisejulgeoleku instituut. Sisekaitseakadeemia visioon on kujuneda aastaks 2025 Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks.

 

Ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva!

 

Kaarel Eenpalu nimeline stipendium:

Emma Kinnunen 

Xenia Rudakova (nominent)

Marianne Uuetoa (nominent)

Tunnustused akadeemia töötajatele:

Politsei- ja piirivalvekolledži assistent  Heldur Lomp 

Õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse juhataja  Anne Valk 

Õppedistsipliini juhtivspetsialist  Tarmo Orav          

Sisejulgeoleku instituudi teadur Helina Maasing 

Sisejulgeoleku magistriõppe edukusstipendium:

Hare Unt

Siseministeeriumi stipendium:

Emma Kinnunen

Kristjan Sõrg

Politsei- ja Piirivalveameti kõrgharidusõppe eristipendium:

Marianne Uuetoa

Jürgen Born

Politsei- ja Piirivalveameti kutseõppe eristipendium:

Ruta Lobanova

Paavo Teder

Politsei- ja Piirivalveameti teenistusristid:

Dorel Käosaar

Eva Alliksoo

Päästeameti stipendium:

Ingemar Saks

Häirekeskuse stipendium:

Anna Renžina

Anastassia Tulskaja

Karel-Cristle Salupõld

Maksu- ja Tolliameti stipendium:

Xenia Rudakova

Grete Rüütli

Sisekaitseakadeemia politseiametnike uued teenistusastmed:

Rene Radala, peaspetsialist – politseikolonelleitnant

Marili Kohava, õppetooli juhataja – politseimajor

Tõnis Kaasik, peaspetsialist – politseimajor

Dorel Käosaar, nõunik – politseikapten

Marek Liiva, assistent – politseikapten

Andres Suurküla, peaspetsialist – politseileitnant

Maksim Jaksman, instruktor – politseileitnant

Kristjan Haljasoks, õppedistsipliini vanemspetsialist – vanemkomissar

Merike Teder, õppedistsipliini vanemspetsialist – vanemkomissar

Triinu Vaher, õppedistsipliini vanemspetsialist – vanemkomissar

Kristiina Paap, tasemeõppe juhtivspetsialist – vaneminspektor

Sisekaitseakadeemia aasta 2019 parimad sportlased:

Liisu Mitt

Mihkel Holzmann

Helena Veelmaa (nominent)

Kärolyn Mäesaar (nominent)

Marjana-Kristiina Meronen (nominent)

Sofia Kosareva (nominent)

Kardo Liitmäe (nominent)

Alex-Edward Raus (nominent)

Kaarel Trepp (nominent)

Mikhail Kushteyn (nominent)