Uudised

Finantskolledži Toimetiste uus number on ilmunud

foto

Värsketes Sisekaitseakadeemia Finantskolledži Toimetistes (koostaja Hannes Udde) antakse ülevaade ühiselt maksusoodustuste deklareerimisest Eestis. Suurem tähelepanu on pööratud kehtivale tulumaksuseadusele, mille alusel ei saa abikaasad enam ühist tuludeklaratsiooni esitada. Peamine fookus on maksusoodustuste jagamise võimalusel. Teisisõnu, kui üks abikaasadest ei saa kõiki maksusoodustusi täies mahus kasutada, siis kuidas kasutada seadusest tulenevaid võimalusi? Selleks vaadeldakse maksusoodustuste jagamise võimalusi ja antakse ülevaade jagatavate maksusoodustuste kasutamisest aastatel 2018–2020.