Uudised

Valmis on saanud Sisekaitseakadeemia virtuaaltuur!

Foto

Sisekaitseakadeemia õppekeskused asuvad Tallinnas, Paikusel, Väike-Maarjas, Merikülas ja Narvas, kus on ühel territooriumil koos nii kool kui ka ühiselamud ja spordirajatised. Õppekeskustes on loodud kõik tingimused nii sportimiseks, puhkamiseks kui ka õppetööks. Õppetöö Sisekaitseakadeemias toimub kombineeritult mitmes asukohas.

Oleme varasematel aastatel avanud oma uksi huvilistele, kuid viiruse tõttu muutus see võimatuks. Avatud uste päevad on andnud huvilistele võimaluse tutvuda kaasaegse õppekeskkonnaga ning saada kasulikku infot sisseastumise, erialade, õppekorralduse aga ka spordivõimaluste ja koolivälise tegevuse kohta. Meie õppimistingimuste ning keskkonna tutvustamiseks on valmis saanud virtuaaltuur. See võimaldab külastada õppekeskuseid ning saada aimu koolielust ka kohale tulemata. Tuurid näitavad, mitte ainult põnevaid ruume ja õpikeskkondi, vaid ka seda, mis ruumides toimub ja kuidas õpe õigupoolest käib. Piiluda saab ruumidesse, mis tavainimestele ja sageli ka akadeemia külalistele suletuks jäävad.

 

Hetkel saab piiluda Tallinna ja Paikuse õppekeskustesse, tulevikus ka Väike-Maarjasse ja Narva.

Heitlikul viirusperioodil, sügisel 2020, pildistati üles 360 kraadi panoraamfotod, mis üheks tuuriks kokku pandi.

Tuuri arendajaks on Lauri Veerde agentuurist TUUR. Täname kõiki Sisekaitseakadeemia üksusi, kadette, töötajaid ja teisi osapooli, kes tuuri edukale valmimisele kaasa aitasid.

 

Tule tuurile!

PAIKUSE ÕPPEKESKUSE VIRTUAALTUUR

TALLINNA ÕPPEKESKUSE VIRTUAALTUUR