Uudised

Kolmas Sisekaitseakadeemia praktikasüsteemi arendamist toetav koostööprojekt tööandjatega

Foto

Neljapäeval, 08.04 toimus ESF rahastatud koostööprojekti „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikate koostöökultuuri arendamine“ /SVEPKO/ avaseminar veebikeskkonnas TEAMS.

Projekti fookuses on sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikate osapoolte (kool, tööandja, praktikate juhendajad ja praktikandid)  väärtustava sisulise koostöökultuuri arendamine, juhendaja ja praktikandi tähendusliku koosõppimise toetamine.

Projekti olulisemateks märksõnadeks on praktikajuhendajate koolitamine, sh veebikeskkonnas, töökohapõhine õpe (vajadus ja võimalused rakenduskõrgharidusõppes), praktikute kaasamine õppeprotsessi, õppejõudude stažeerimine tööandja juures ning veebikeskkonna arendamine uuel platvormil (kasutajasõbralik, atraktiivne).

Projekti baaskoolituste tagasiside põhjal loome veebipõhise baaskoolituse praktikajuhendajatele, et nad saaksid neile sobival ajal ja kohas täiendada juhendamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Läbivalt on uues projektis tagasisidega seonduvad teemad  - kellelt kogume praktikaprotsessis tagasisidet, mis eesmärgil ning kuidas teadmine kogutud tagasiside põhjal tehtud arendustegevustest jõuab tagasiside andjateni.

Avaseminaril osales 61 praktikate arendamisega seotud inimest – praktikajuhendajad, õppurid/praktikandid, Sisekaitseakadeemia töötajad, ametite esindajad ning  partnerkoolide ja -asutuste esindajad.

Seminarist osalejaid tervitas Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link. Seminari esimeses osas andis PRÕM projekti arendusjuht Piret Lilover ülevaate tulemuslikust töökohapõhisest õppest. Põhiettekandele lisaks jagasid kolme partnerkooli ja meie kooli esindajad oma kogemust oma õnnestumisi ja õppimiskohti töökohapõhise õppe rakendamisel. Seminari teisel poolel keskendusime uue projekti tegevuste tutvustamisele.

Aitäh kõigile, kes seminaril osalesid, kaasa mõtlesid ning rääkisid. Suur tänu Arlee Kaugemaale ja Külliki Tammele, kes aitasid seminari ette valmistada ja olid kindlaks toeks seminari läbiviimisel.

Praktikasüsteemi arendamine on pikaajaline protsess, see on nagu Tallinna linna ehitamine – ei saa kunagi valmis!

Edu meile kõigile uue praktikaprojekti tegevuste elluviimisel ning uute sisukate koostöökohtumisteni!

 

Merle Tammela

Õppeosakonna arendusjuht, projekti eestvedaja

Logod