Uudised

Narvas avati pidulikult Sisekaitseakadeemia ning Tartu Ülikooli ühine õppe- ja majutushoone

Reelika Riimand

Reedel, 2. oktoobril avati Sisekaitseakadeemia ning Tartu Ülikooli Narva kolledži ühine õppe- ja majutushoone.

 

Paul Kerese tn 14 asuvat 9707 m2 suurust õppe- ja majutushoonet haldavad Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikool. Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuses on õppeklassid, lasketiir, majutusruumid ja ühiskasutuses puhkeruumid kadettidele ning Politsei- ja Piirivalveameti teenistujatele. Veerandit kogu hoonest kasutab Tartu Ülikooli Narva kolledž oma üliõpilaste majutamiseks. Lisaks on hoones spordikompleks ujulaga, mis avatakse uuel aastal ka linnarahvale.

Ehituslikult on hoone peamine eripära kolm puidust majutuskorrust, mis teevad hoonest seni suurima avaliku puithoone Eestis. Õppe-, majutus- ja treeningukompleksi arhitektuurse lahenduse autor on arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks, sisearhitektuuri autorid on büroost T43 ning maastiku kujundas OÜ Tajuruum. Kõik avalikud ja poolavalikud ruumid on koondatud esimesele korrusele, majutusruumid aga paigutatud tänavapinnast kõrgemale. Tervet hoonet läbiv aatrium on alumisel tasandil liigendatud tegevus- ja puhkealadeks. Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli ühise kunstikonkursi, mille eesmärk oli leida sobivaim kunstiteose ideelahendus ühise õppe- ja majutushoone esisele avalikule platsile, võitis Oliver Soometsa töö „Otium reficit vires“. Esitatud töö – hiigelpadi – viitab puhkuse tähtsusele jõu taastamisel, aga ka vaimsele kosutusele, mille saab õpingutest uutes tingimustes.

Õues toimunud pidulik avamisüritus algas lippude heiskamisega hümni saatel. Nordecon AS-i juhatuse esimees Gerd Müller andis maja üle järgmiste sõnadega: „Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppekeskuse ehitamine on olnud suurepärane näide kõigi osapoolte pingutusest ühise eesmärgi nimel, et valmiks linnaruumi kaunistav, lahendustelt nüüdisaegne ja säästlik hoone. Meie jaoks on see olnud dünaamiline jätk eelmisel aastal Eesti Vabariigi sünnipäevaks Tallinnas Maarjamäel valminud Sisekaitseakadeemia uuele peahoonele, mida samuti Nordeconil oli au ehitada ja mis pälvis väärika tiitli „Aasta betoonehitis 2019“. Narva õppehoone on samuti nii arhitektuuriliselt kui ka konstruktsiooni poolest silmatorkav. Tegemist on samal ajal nii puit- kui ka betoonehitisega, mis kannab endas nutikaid lahendusi ja võimaldab hoone mitmekülgset kasutamist. On hea meel, et Narva on saanud oma linnapilti väärilise tänapäevase lisa.“

 

Ehitajalt võtsid hoone vastu Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link ja Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser. Marek Link sõnas, et väärtustab kahe kõrgkooli vahel tekkivat sünergiat. „Akadeemia ja ilmselt ka Tartu Ülikooli jaoks on oluline eelkõige see, et ühtne ja nüüdisaegne õpi- ja olmeruum annab head eeldused uute teadmiste loomisele ja edastamisele. Praktikabaasi loomisega Narvas toetame oma õppureid kogemuste ja praktika saamisel, mis aitab neil oma tööd edaspidi palju paremini teha. Meie tegevuse üks eesmärke on toetada ka turvalisust Narvas ja kogu Ida-Virumaal.“

 

Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul on rahvusülikooli kohalolu Narvas piirkonna arenguks vältimatult vajalik ja just seetõttu on Narva kolledži arendamine olnud juba 20 aastat Tartu Ülikooli südameasi. „Ometi poleks me üksinda suutnud pakkuda kolledžiperele selliseid elamistingimusi, nagu nüüd koostöös Sisekaitseakadeemia ja PPA-ga on loodud. Loodan väga, et ühise maja ehituse järel saame jätkata ka sisulist koostööd ja kinnistada arusaamist, et just haridusel on keskne tähendus Ida-Virumaa tuleviku jaoks,“ lisas Asser.

Lindi lõikamise tseremoonia viisid ühiselt läbi siseminister Mart Helme, Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ja Nordecon AS-i juhatuse esimees Gerd Müller.

 

Siseminister Mart Helme sõnul on Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli ühishoone hea näide edukast koostööst. Helme hinnangul oli õige otsus luua Narva praktikabaas, sest sellega suureneb siseturvalisuse kohalolek, see toob juurde uusi inimesi, loob uusi töökohti ja edendab kohalikku elukeskkonda. „Siseturvalisuse keskkonna loomine Narva näitab, kui oluliseks me peame Ida-Virumaa kaasatust ja panustamist turvatunde loomisesse,“  märkis Helme.

Külalisi tervitasid veel ka Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroo juht Andres Sinimeri ning Riigikogu liige ja Sisekaitseakadeemia endine rektor Katri Raik. Avaürituse muusikaliste vahepalade eest hoolitses Politsei- ja Piirivalveorkester. Sisekaitseakadeemia kadetid tegid soovijatele hoones hajutatult ja väikestes rühmades ekskursioone.

 

Oma tegutsemisega Narvas ja Ida-Virumaal tervikuna soovib Sisekaitseakadeemia panustada sellesse, et siseturvalisus oleks kogu elanikkonna asi ja saaks tuge paremast mõistmisest, positiivsetest kokkupuudetest, kogemustest ja ühisüritustest. Kõige suuremas mahus korraldab Sisekaitseakadeemia Narvas ja mujal Ida-Virumaal erinevaid praktikaid, mille baasiks uus õppehoone saab olema. Politsei- ja piirivalvekolledži kadettidele korraldatakse seal näiteks nii tutvumispraktikaid, avaliku korra kaitsmise praktikaid kui ka piirikontrolli praktikaid. Sisekaitseakadeemia korraldab 13 Eesti gümnaasiumis valikainena sisekaitseõpet. Praegu antakse sisekaitseõpet ka neljas Narva gümnaasiumis ning alates oktoobrist hakkab see toimuma uues õppekeskuses.

 

Foto autor: Reelika Riimand, PPA

Video: https://bit.ly/3cSyjUW