Õppimisest Sisekaitseakadeemias

 
Kas pärast kutseõppe läbimist on võimalik pärast tööle asumist ka kõrgharidus mõnel nii-öelda kõrvalerialal omandada või peab omandatav kõrgharidus olema seotud eelneva kutsega? Näiteks kui olen läbinud piirivalvuri kutseõppe ja soovin hiljem õppida politseinikuks või vanglaametnikuks.

Tulevik soosib erinevate sisejulgeoleku valdkondade koostööd ja oma tööandjale soovi avaldades ei ole sugugi välistatud, et töötades piirivalvurina saab päästeteenistuse või korrektsiooni erialale õppima asuda. Hetkel juba toimub piirivalvurite koolitamine politseiametniku eriala raames, mis tähendab, et kui Sul on varem omandatud piirivalvuri kutse, siis on võimalik asuda õppima politseiteenistuse erialale, kuid see tuleb oma tulevase tööandjaga läbi rääkida.

 

Kas politseiteenistuse või politseiametniku eriala tunnid toimuvad Tallinnas või Paikusel?

Päris üheselt õppetöö toimumise kohta jaotada ei ole võimalik: näiteks politseiteenistuse erialal on teoreetilised tunnid Tallinnas, kuid praktilisema iseloomuga õppetegevus toimub rohkem Paikusel. Seda, kuidas õppetegevus on erialade lõikes varasematel õppeaastatel jaotunud, annab aimu õppetöö graafik.

 

Mida ma pean tegema, kui ma tahan pärast politseilise eriala lõpetamist saada uurijaks?

Otse koolipingist uurijaks saamine on väga ebatõenäoline, kuna Sul puuduvad selleks tööks vajalikud töökogemused. Seega tuleb Sul esmalt lõpetada Sisekaitseakadeemia ja töötada mõnda aega patrullpolitseinikuna, et saada edaspidiseks vajalikke kogemusi ja oskusi. Juba Politsei- ja Piirivalveameti töötajana saad hakata oma karjääri kavandama ja hakata oma karjääri vastavalt ameti võimalustele ja oma soovidele suunama.

 

Kuidas on võimalik Sisekaitseakadeemias õppida inimesel, kes samal ajal töötab?

Osakoormusõppes õppimisvõimalust pakutakse hetkel maksunduse ja tolli ning päästeteenistuse erialadel. Tuleb arvestada, et  maksunduse ja tolli erialal puhul on tegu tasulise õppega (1 semestri hind on 950 eurot). Tõsi, ka teistel erialadel on osakoormusõppe võimalus, kuid siis on tegu ametkondliku konkursi erialadega, kus eeldatakse, et Sul on õppima suunava ametiga kehtiv tööleping. Muu töö kõrvalt on Sisekaitseakadeemias õppimine väga keeruline, sest õppekavad on mahukad, tunniplaan tihe, õppetöö võib toimuda erinevates asukohtades, palju on praktilist õpet ja iseseisvat tööd. 

 

Kui palju ma saan õppimise ajal stipendiumi?

Kõik sõltub Sinu enda asjalikkusest ja tegevusest. Igale päevaõppes või statsionaarõppes osalevale õppurile on ette nähtud põhistipendium 300 eurot, kuid kui oled ise aktiivne ja paistad silma ka õppetöö välisel ajal (nt akadeemiat esindades või spordiüritustel auhinnalisi kohti saades), siis võid saada lisastipendiumi. Täpsemalt saad akadeemia stipendiumite kohta lugeda siit.

 

Kas ma pean õppimise ajal elama ühiselamus, kui ma elan samas linnas, kus õppetöö toimub?

Ühiselamus elamine ei ole kindlasti kohustus. Kui sinu õppekaval toimub aga õppetöö mitmes asukohas (näiteks päästeteenistusel toimub osa õppetööst Tallinnas ja osa õppetööst Väike-Maarjas), siis tasub kolledžis ööbimisvõimalused läbi rääkida.

 

Kui kaua ma pean pärast kooli lõpetamist töötama avalikus sektoris?

Pärast Sisekaitseakadeemia lõpetamist on kõrgharidusseaduse põhjal Sul kohustus vähemalt 3 aastat töötada avalikus sektoris.

 

Viimane muutmine: 22.12.2021