Uudised

Peeter Koppeli loeng sarjas ''Turvaline Eesti''

Loeng

Olete oodatud Peeter Koppeli veebiloengule "Jutud maailma täielikust muutumisest on liialdus!“ 27. mail 2020 kell 16.00 Teams keskkonnas. Lingi leiab altpoolt.

Loengus arutleb Peeter teemadel:

  • Majanduskasv ei ole „saatanast“
  • Miks ja millal on mõttekas võlgu olla?
  • Kes suudab kõige paremini tulevikku prognoosida?
  • Kuidas mahub sellesse pilti Eesti?

Peeter Koppel on eesti majandusanalüütik ja kolumnist, kes kommenteerib sageli Eesti meedias majandusteemasid, eriti finantsturgude käitumist ja seda mõjutavaid tegureid.

Sisekaitseakadeemia loengusarja „Turvaline Eesti“ sihiks on arutada turvalisuse erinevate aspektide üle.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFiNjAxNzMtYmFhZS00YzMxLWJhMzYtMmIzNzRlMTNlODdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229780b7ea-15e5-4368-9f0c-53f3f2101c4f%22%2c%22Oid%22%3a%2298697117-1946-4490-a801-5424dce3602f%22%7d