Uudised

Raport Valgevene mõjust baltikumi turvalisusele

Foto

Ilmunud on raport „Valgevene sündmuste mõju Balti riikide turvalisusele ja julgeolekule“, mille toimetaja on sisejulgeoleku instituudi nooremteadur Diana Marnot.

Raporti ajendiks olid 9. augustil 2020. aastal Valgevenes toimunud valimised, mille tulemuseks on peaaegu aasta kestnud järjepidevad meeleavaldused riigis ja demonstratsioonid nende toetuseks välisriikides. Raportisse on koondatud mitme asjatundja arvamus Valgevene võimaliku arengu mõju kohta Balti riikide turvalisusele. Teema on mitmetahuline ja see analüüs vaatab valdavalt tulevikku. Selleks et mõista, kuidas võivad Valgevene sündmused mõjutada Baltimaade turvalisust, kirjutasid Eestit, Lätit ja Leedut puudutava osa eri autorid ning seetõttu on tekstid eraldiseisvad ja stiililt erinevad. Iga riigi autorid on lähtunud kättesaadavatest allikatest ja enda teadmistest. Eesti, Läti ja Leedu tekstides on küll mõningaid kattuvaid teemasid, kuid need annavad omaette väärtuse, kuna toovad esile iga riigi esindajate erinevad tõlgendused sarnastest sündmustest.