Uudised

Sisekaitseakadeemia ootab avaldusi õppimiseks 29. juunini

Lõputunnistused

Sisekaitseakadeemias õppimiseks on neli päeva enne kandideerimistähtaega laekunud 679 avaldust. Akadeemia on konkursi hetketulemustega väga rahul ning tuleb tõdeda, et eriolukord ei ole ei kvaliteedis ega kvantiteedis muudatusi teinud. I etapi sisseastumiskatsed on küll läbi, kuid II etapi katsed on veel ees, seega ootame kõiki avalduse esitanuid veel katsetele.

Läbi aastate on kõige populaarsem eriala Sisekaitseakadeemias olnud toll ja maksundus, kuid loetud päevad enne kandideerimistähtaja lõppu on teatepulga üle võtnud politseiteenistuse eriala kõrgharidusõppes. Politsei- ja piirivalvekolledžis on avatud nii kõrgharidusõpe kui ka kutseõpe. Konkurss politseiteenistuse erialale on 5,58 inimest õppekohale. Kokku on politsei- ja piirivalvekolledži kahe eriala 100 õppekohale esitatud 449 avaldust.

Päästekolledžis päästeteenistuse erialale sel aastal vastuvõttu ei toimu. Avatud on aga kandideerimine päästekorraldaja erialale. Justiitskolledž ootab kandidaate kutseõppes vanglaametniku erialale ning kõrgharidusõppes korrektsiooni erialale.

Sisekaitseakadeemia ainuke magistriõppe eriala sisejulgeolek ootab samuti kandidaate, kelle hulgast parimad selgitatakse välja inglise keele testi, magistritöö kava ning vestluse punktide alusel. 

Suuremal osal erialadel selguvad lõplikud sõelale jääjad alles pärast sisseastumiskatseid, kus olenevalt erialast testitakse nii eesti keele oskust, kehalist võimekust, tervisenäitajaid ning sobivust konkreetsele erialale ja riigiametile. I etapi kehalised katsed sooritas 172 osalejast 162, seega võib tõdeda, et noored on suurepärases vormis ning katsed on jõukohased. 175 eesti keele testil osalejast, sooritas positiivse tulemusega 141.

Sisekaitseakadeemiasse kandideerijal on võimalik taotleda lisapunkte kolmes kategoorias – erakordsed saavutused õppetöös, tippsportlikud saavutused ja sisekaitseõppe läbimine.

Kandidaadil on võimalik saada kuni 3 lisapunkti gümnaasiumis sisekaitseõppe õppesuunas osalemise eest. Sisekaitseõppes osalemise eest antav punktisumma sõltub kutsesobivusvestlusel demonstreeritud teadmistest ning läbitud sisekaitseõppe mahust konkreetses gümnaasiumis.

Sisekaitseõpe on valikõppeaine gümnaasiumides. Õppe eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, tuletõrje- ja päästetegevusel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Sisekaitseõppe läbis sel aastal 100 noort.

Siseministeeriumi haldusalas tegutsev Sisekaitseakadeemia on unikaalne terves maailmas, sest kogu riigi siseturvalisusega seotud õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Akadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste. Sisekaitseakadeemia visioon on kujuneda aastaks 2025 Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks. Sisekaitseakadeemiasse saab avaldusi esitada kuni 29.06.2020.

 

Riigieksamite tulemused ja dokumentide esitamine

Akadeemiale on tulnud palju küsimusi selle kohta, et riigieksamite (sh eesti keele riigieksam) tulemused avalikustatakse 30.06.2020, aga Sisekaitseakadeemia dokumentide vastuvõtt on avatud kuni 29.06.2020.

Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel ei ole riigieksamite tulemused määrava tähtsusega. Eesti keel (emakeelena) riigieksami abil saab küll täita eesti keele oskuse kriteeriumit, aga oleme kõigile 2020. aastal keskharidust omandavatele kandidaatidele soovitanud riskide hajutamiseks registreerida ennast ka eesti keele oskuse testile. Põhjus on selles, et kui riigieksami tulemused ei vasta ootustele (tulemus on vähem kui 40 punkti), siis saab eesti keele oskuse testil ikkagi osaleda ning kandidaat ei lange konkurentsist välja. Kui aga riigieksami tulemus on väga hea, siis saab kandidaat SAISis märkida ka pärast avalduse vastuvõtmist, et ei osale katsel, kuna saame registritest riigeksamite tulemusi kontrollida.