Uudised

Sisekaitseakadeemia õpetab oma tulevastele õppijatele eesti keelt

Foto: Elen Laanemaa

Sisekaitseakadeemia korraldab juba mitmendat aastat sisseastujate paremaks ettevalmistamiseks ja keeletaseme testimise edukaks läbimiseks ettevalmistava eesti keele kursuse Jõhvis ning Narvas. Kursuse lõpus on võimalik teha eesti keele test, mis vastab vastuvõtu tingimustele. Positiivse tulemuse korral ei ole vaja dokumentide esitamisel uuesti testimisele tulla.

Senine vastuvõtt on näidanud, et muu emakeelega noorte vähene eesti keele oskus võib saada sisseastumisel suurimaks takistuseks. „Vaadates tagasi eelmise aasta vastuvõtule, on märgata arengut, ent võimalusi sisseastujate paremaks ettevalmistamiseks on kahtlemata veel,“ nendib Sisekaitseakadeemia keelekeskuse juhataja Elen Laanemaa. „Selleks, et veelgi suurem hulk võimekaid ja motiveeritud noori akadeemia õppekohtadele vastu võtta, pakume noortele võimalust keelekursustel lihvida oma keeleokust ning test varem ära teha,“ jätkab Laanemaa.

Kursuste eesmärk on anda eesti keelest erineva emakeelega noortele võimalus keeleõppeks ja kindlasti ka enesekindluse tõstmiseks. Keeleõppe käigus tutvutakse nii Sisekaitseakadeemias õpetatavate erialadega kui kooli õppekorraldusega. Tundidesse on kaasatud sisejulgeoleku erialaspetsialistid, kes tutvustavad oma tööd ja kellega koos käiakse võimalusel tutvumas ametitega ka kohapeal.

Kursuste maht on 40 tundi. Narvas toimub kursus laupäeviti Narva eesti keele majas ning Jõhvis on tunnid esmaspäeviti ja kolmapäeviti Jõhvi Gümnaasiumis.

Eelnevate kursuste tagasiside on olnud väga positiivne ja osalejad on öelnud, et see on olnud väga kasulik nii keele arendamiseks kui uute teadmiste omandamiseks. Mitmedki tänased Sisekaitseakadeemia õppurid on kinnitanud, et tänu kursustele oli neil kergem sooritada sisseastumisteste ja edaspidi ka eesti keeles õppida.