Uudised

Sisekaitseakadeemia taastab hädavajaliku kontaktõppe 15. maist

Sisekaitseakadeemia taastab hädavajaliku kontaktõppe 15. maist 2020 lähtuvalt Vabriigi Valitsuse korraldusest.

Taastatakse vaid hädavajalik kontaktõpe, kõik muu õppetöö jätkub distantsilt. Sisekaitseakadeemia kui sisekaitselise rakenduskõrgkooli üks kriisiaegne roll ning esmatähtis ülesanne on kriisi lahendamiseks vajalike eesliinitöötajate ettevalmistus, st sisejulgeolekualase õppetöö ja täienduskoolituste läbiviimine ning võimalik kiireloomuline väljaõppe mahu suurendamine (mh vabatahtlike koolitamine ja piisava kvalifikatsiooniga õppurite kasutamise võimaldamine reservina partneritele).

Kontaktõppe osaline avamine on otseselt seotud nende Politsei- ja Piirivalvekolledži, Päästekolledži ning Justiitskolledži erialadega, mille õppureid on tarvis vajadusel kaasata koroonaviirusest tingitud olukorra lahendamisse.

Muu õppetööga jätkab akadeemia distantsilt, samuti jätkub töötajatel kaugtöö, kelle töö seda võimaldab.

Oleme teadlikud kõrgendatud terviseriskidest kontaktõppe osalisel taastamisel ja seepärast juhindume kehtivatest korraldustest, viies riski võimaliku minimaalse tasemeni ja juhindudes õppetöö läbiviimisel kindlatest tingimustest.

Kontaktõpe puudutab Justiitskolledži vanglaametniku ja korrektsiooni lõpetavate kursuste õppureid, Päästekolledži lõpetavate kursuste õppureid, Politsei- ja Piirivalvekolledži I kursuse ja lõpetavate kursuste õppureid. Jätkuvad ka koerajuhtide põhikursused.