Uudised

Teenistuskoerte ümarlaua kevadkohtumine

Teenistuskoer

Teenistuskoerte ümarlaua kevadkohtumine toimus 13. märtsil traditsiooniliselt Sisekaitseakadeemias.

Lisaks sisejulgeoleku ametkondadele (Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja TolliametJustiitsministeeriumi Vanglate osakondKaitseväe SõjaväepolitseiPäästeameti Demineerimiskeskus), osalesid teenistuskoerte ümarlaual esmakordselt ka SA Juht- ja Abikoerte KoolTallinna Abikoerte Keskus ja Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing MTÜ.

Päevakavas oli koerateenistuste 2019. aasta kokkuvõte ja plaanide tutvustus aastaks 2020. Kinnitanud sai erinevate võistluste korraldaja (patrullkoerte KMV, narkokoerte võistlus ja kuulekusvõistlus). Otsustati välja töötada teenistuskoerajuhi kutsestandard, mis hõlbustaks uute koerajuhtide värbamist ja annaks koerajuhtidele kindluse oma ametitöös. Arutati MTÜ asutamist, mille eesmärk oleks tutvustada teenistuskoerte ja koerajuhtide tööd, toetada pensionile siirduvaid teenistuskoeri ning koguda vahendeid nende eesmärkide täitmiseks. Algatada muudatused erinevates seadusaktides tunnustamaks töökoerteks ka hüpokoerad e. diabeedi abikoerad, pimedate juhtkoerad, kurtide kuulmiskoerad ja liikumispuudega inimeste abikoerad, kes vajavad riigi või omavalitsuse poolset tuge, et paremini täita oma ülesannet, aidata abivajajaid.

Sügisel otsustati tähistada ka 26.augusti, kui rahvusvahelist koerapäeva (ürituse sisu, koht ja korraldaja täpsustub hiljem) ja detsembris korraldada traditsiooniline parimate koerajuhtide ja teenistuskoerte tunnustamisüritus. Koerajuhtide ja teenistuskoerte igapäevaset tööst sai arutatud ametiabi andmisest ja teenistuskoerte ristkasutusest, koerateenistuste normdokumentide uuendamisvajadusest, teenistuskoerte pensionile jäämisega kaasnevaid küsimusi ja teenistuskoerte hooldusest nende haigestumise korral ning hoiukohtade valikust koerajuhi puhkuse ajal.