Uudised

Tööandjate seminaril räägitakse rahulolust täiendusõppega ja hetkeolukorrast

Täiendusõppe seminar 2017

18. oktoobril algusega kell 13.00 toimub Sisekaitseakadeemias tööandjate täiendusõppe seminar.

Seminaril antakse ülevaade kevadel läbiviidud akadeemia uuringu tulemustest, kuivõrd rahul on vilistlased ja tööandjad täiendusõppega ning samuti tuuakse välja viimaste aastate SKA täiendusõppe statistika.

„Ettekanne tulevikus õppimisest annab võimaluse kaasa mõelda, milline on õppimise ja täiendusõppe roll muutuvas maailmas. Seminari lõpetab vestlusring sisejulgeoleku valdkonna täiendusõppe hetkeolukorrast ja väljakutsetest,“ selgitab täiendusõppekeskuse juhataja Aire Luts-Vähejaus.

Seminari eesmärk on arutada ühiselt, kuidas pakkuda parimat ja parimal moel täiendusõpet, kuidas ametite vajadused ja SKA võimalused kokku viia. Täiendusõppe korraldus akadeemias toimub võrgustikupõhiselt, kaasates tegevusse nii kolledžid, instituudi kui ka täiendusõppekeskuse. Iga kolledž on koolituspartneriks n-ö oma ametile – politsei- ja piirivalvekolledž Politsei- ja Piirivalveametile (PPA), päästekolledž Päästeametile (PÄA) ja Häirekeskusele (HK), justiitskolledž Vanglateenistusele (VT). Interdistsiplinaarseid ning finantskolledži koolitusi korraldab valdavalt täiendusõppe keskus. Ametite ja akadeemia täiendusõppe alane koostöö on valdavalt fikseeritud koostöökokkulepetes.

Täiendusõppe maht on viimase kolme aasta jooksul jõudsalt kasvanud. „Kui 2015. aastal osales meie koolitustel 6863 õppijat, siis möödunud aastas tõusis see arv juba 9435. Sealjuures oleme hoidunud head taset. Kokkuvõtlik tagasiside koolitustele on 5-palli skaalal jäänud nii koolitajatele, koolituse sisule kui ka korraldusele kõrge 4,5,“ rõõmustas Luts-Vähejaus.