Uudised

Välisüliõpilased politsei- ja piirivalvekolledžis

foto

Pärast mõneaastast pausi alustas politsei- ja piirivalvekolledž taas õppurite vahetusprogrammi välispartnerite kõrgkoolidega ja mai esimesel nädalal võõrustasime nelja partnerkõrgkooli politseiüliõpilasi. Eestis käisid politseitöö ja -haridusega tutvumas üliõpilased Niedersachseni Politseiakadeemiast ja Hamburgi Politseiakadeemiast. Lisaks sakslastele osalesid nädalases programmis ka üliõpilased Soome Politseikõrgkoolist ja Läti Riiklikust Politseikolledžist

Tutvustasime välisüliõpilastele nii meie akadeemiat kui ka Politsei- ja Piirivalveameti erinevaid struktuuriüksusi. Külastati Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko-ja organiseeritud kuritegude talitust ja Ida-Harju politseijaoskonna patrullitalitust. Kohtuti Põhja prefektuuri koertegrupi ametnike ja teenistuskoertega. Samuti tutvuti keskkriminaalpolitseis K-komando töö ja erivarustusega. Lisaks Tallinna õppehoonele viibiti ka Paikuse õppeüksuses ning tutvuti Lääne prefektuuri uue hoonega Pärnus. Sealne arestimaja ja selle regiooni kriminalistide töö tutvustus olid muljetavaldavad.

Koos meie kadettidega osalesid erinevate riikide politseiüliõpilased enesekaitse ja relvastuse tundides ning Kristjan Sepa ja Alina Gavrijaševa juhendamisel lahendati kaasuseid simulatsioonivõimalusi kasutades. Kõikide koolide üliõpilased tegid ülevaate  ka oma riigi (või liidumaa) politseist ja väljaõppest.

Nädalase programmi õhtutel toimusid vaba aja tegevused, millest kõik külalised ja meie kadetid aktiivselt osa võtsid. Käidi linnaekskursioonidel Tallinnas ja Pärnus. Koos tehti sporti ja nädal lõpetati ühise õhtusöögiga Paikusel.

Eriline tänu programmi läbiviimisel õppejõud Tõnis Naaritsale, kelle tundide tegevus sai tagasisides välisüliõpilastelt palju kiidusõnu. Külalised olid väga rahul meil nähtu ja kogetuga. Programm oli huvitav ja välisüliõpilaste sõnul said nad väga hea ülevaate akadeemiast, Eesti politseist ja meie politseinike varustusest ning kasutatavast tehnikast. Vaba suhtlus erinevate riikide üliõpilaste vahel andis nädalale lisaväärtust.