Päästja

Päästja erialale avalikku konkurssi ei toimu ja õppima pääseb ainult Päästeameti suunamiskirja alusel kaks korda aastas. Selleks on vaja huvilistel pöörduda enda piirkonna päästekeskuse poole.

  • Lõuna päästekeskuses Maarja Ainsoo, tel 5288 179; e-post maarja.ainsoo [at] rescue.ee
  • Põhja päästekeskuses Klarika Samolberg, tel 5308 3043; e-post klarika.samolberg [at] rescue.ee
  • Ida päästekeskuses Nelet Verbin, tel 5565 2063; e-post nelet.verbin [at] rescue.ee
  • Lääne päästekeskus Anu Paumer, tel 5377 8028; e-post anu.paumer [at] rescue.ee

 

Päästja töö eesmärk on teha päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral. Päästja teeb tulekustutustööd ja tehnilist päästetööd ning likvideerib ohtlike ainete tagajärjel tekkinud päästesündmusi. 

Päästja õpe toimub Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis Väike-Maarjas päevaõppe vormis ning eriala lõpetajale omistatakse päästja (tase 4) kutsekvalifikatsioon. 

Päästja õppekava kestab 40 õppenädalat, millest 

· õppetöö koolis koos valikainetega 29 õppenädalat;  

· päästetöö baasteenuse ja erivõimekuse praktika päästeasutuses 11 õppenädalat. 

Lisainfo õppetöö korralduse kohta päästekolledži õppekorralduse spetsialistilt Terje Lõomets-Lõokeselt, tel 53 508 455, e-post terje.loomets-looke [at] sisekaitse.ee.

Kes sobib? 

Päästja peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma päästeasutusele pandud kohustusi, peab suutma töötada pingeolukorras ning olema meeskonnamängija.  

Päästjatelt eeldatakse head füüsilist ja vaimset vormi ning oskust teha meeskonnatööd, ta peab olema kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, hea suhtlemisoskusega ja kiire muutustele reageerija. Lisaks sellele peab olema päästjal valmisolek töötada nii sise- kui ka välitingimustes, erinevates ilmastikuoludes ja ekstreemsetes tingimustes (nt kõrge temperatuur, kitsad olud, töötamine sügavustes ja kõrgustes või hinagmiskõlbmatus keskkonnas). Päästja elukutsele on esitatud hulk tervisenõudeid ning valmis tuleb olla psüühikat traumeerivateks olukordadeks.  Vaata ka kutsestandardit päästja, tase 4

Kuhu tööle? 

Päästjad leiavad tööd erinevates riiklikes päästekomandodes üle Eesti, mida on kokku 72.  

Päästja töötab meeskonna liikmena. Päästetööl täidab ta päästetöö juhi korraldusi, kuid vajaduse korral peab iseseisvalt otsuseid vastu võtma. Päästja kasutab oma töös isikukaitsevahendeid. 

Päästja töö on korraldatud ööpäevaringsete valvevahetustega, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest.  

Päästetööl puutub päästja kokku ohuteguritega (põlemisgaasid, elekter, ohtlikud ained, vesi jm), mis võivad mõjuda tema elule ja/või tervisele. 

Füüsilised katsed peab päästeteenistuja läbima enne teenistusse asumist ja edaspidi üks kord aastas päästeasutuse juhi käskkirjaga määratud ajal. Füüsiliste katsete, tervisekontrolli jm nõuete kohta saab lugeda siseministri 15.02.2011 määrusest nr 2.

 

Kandideerimis- ja vastuvõtutingimused

Kandidaadil peavad olema: 

  • keskharidus või sellele vastavat kvalifikatsioon; 
  • eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel; 

Lisaks tuleb läbida:

Kandideerimiseks palume ühendust võtta enda piirkonna päästekeskusega (vt kontakte ülal).

 

 

Eriala valdkond