Vastuvõtukatsed

 
Mida teha, kui mulle ükski pakutud katse aeg ei sobi? Kas saan vastuvõtu katse jaoks eraldi aja kokku leppida?

Ei, katsete sooritamiseks endale sobivat aega kokku leppida ei ole võimaik. Põhjus on selles, et katsetega on seotud väga suur meeskond sh Sisekaitseakadeemia partnerasutustest, mistõttu igapäevaselt kõiki inimesi üksikuteks katsete sooritamiseks kokku ei kutsuta. Arvestades aga akadeemia pikka vastuvõtuperioodi ning võimalust katseid mitu korda sooritada (va vestlus), siis julgustame sellise olukorra vältimiseks osalema võimalusel vastuvõtukatsetel vastuvõtu I etapis.  

 

Kuidas valmistuda ette kehalisteks katseteks?

Kuna lühikese ajaga suurt paranemist tulemustes ei saavuta, tuleks sportimisega alustada mitu kuud enne sisseastumiskatseid. Kui Sa pole seni regulaarselt treeninud, oleks mõistlik enne katseid tegeleda spordiga kolmel korral nädalas: käia ülepäeviti jooksmas ja/või ujumas, teha käte, jalgade ja kerelihaste jõuharjutusi, painutusi ning venitusi. Treeninguga alustamisel ära kasuta liiga suuri koormusi, vaid tõsta koormust järk-järgult. Katsetele eelneval päeval võiksid puhata või teha kerge taastava treeningu. Isegi siis, kui otsustad kandideerimisel mõne teise kõrgkooli kasuks, oled pannud aluse enda kehaliste võimete arendamisele ning saad julgemalt kaasa lüüa üliõpilasspordis!

NB! Kindlasti tutvu meie kodulehel kehaliste katsete infoga.

 
Millega arvestada kehalistele katsetele tulles?

Kehalistele katsetele tulles palume arvestada, et mõningad katsed toimuvad siseruumides, kus tuleb kasutada vahetusjalatseid. Üldiselt oleme kandidaatide energia säästmiseks lähtunud loogikast, et jõuharjutused (kätekõverdused, istesse tõusud ja koordinatsiooniharjutus) eelnevad jooksmisele, kuid mis järjekorras jõuharjutusi teha, sõltub Sinu enda soovidest ja eelistustest. Tasub arvestada, et ühe kehalisi katseid hinnatakse tervikuna st kui mõni ala jääb sooritamata, siis kahjuks ei loeta kehalisi katseid sooritatuks. Samuti ei tõsteta varasemate katsete tulemusi uuele soorituskorrale üle so Sul tuleb kõik spordialad igal katsepäeval läbida. Näiteks kui kevadel kehalistel katsetel osaledes kätekõverduste puhul vajalikku normi ei ületa, aga kõik muud alad läbid, siis suvel kehalistel katsetel osaledes pead kõik alad uuesti tegema.

 

Kuidas valmistuda ette kutsesobivusvestluseks? Mida komisjon küsib?

Kutsesobivusvestluse ajal Sinult spetsiifilisi mõisteid ja erialaseid teadmisi ei küsita, kuid tasub ennast viia kurssi valitud eriala ja avaliku teenistuse toimimispõhimõtetega. Samuti peaksid oskama rääkida endast ning veenma komisjoni, et oled motiveeritud antud erialal õppima. Oluliseks peetakse ka laia silmaringi ja eetilisi väärtusi (ennekõike ausust).

 
Kui mul ei õnnestu eesti keele oskuse test või kehalised katsed, kas siis kutsesobivusvestlusele saab osaleda?

Ei, kuna vastuvõtukatsed on üles ehitatud etapiti so kutsesobivusvestlusele pääsemiseks peab eesti keele oskuse nõue olema täidetud ja sooritatud kehalised katsed (kui eriala seda nõuab). Kui Sa alles lõpetad gümnaasiumi, aga tahad kõik katsed vastuvõtu I etapis ära teha, siis pead osalema ka eesti keele oskuse testil, kuna eesti keele oskuse kriteeriumi täitmine on eelduseks edasistele katsetele pääsemisel.

 

Viimane muutmine: 23.12.2021