Uudised

Ilmus uuringuraport maksuaugu hindamise metoodikatest

foto

Ilmunud on uuringuraport Maksuaugu hindamise metoodikad: hetkeseis ja tulevikuülesanded (koostajad Indrek Saar, Kerly Randlane ja Hannes Udde). Läbiviidud uuringu eesmärk oli koostada ülevaade maksuaugu hindamiseks kasutatavate metoodikate hetkeseisust ja pakkuda selle põhjal võimalikke lahendussuundi probleemkohtadele. Selleks analüüsiti teadustöid, uuringuraporteid ja informatsiooni maksuadministratsioonide veebisaitidel ning keskenduti maksuaugu suuruse empiirilise hinnanguni jõudmiseks rakendatavate protseduuride, tehnikate ja algoritmide iseloomustamisele. Uuringuraport koosneb kolmest põhiosast. Esimeses osas antakse ülevaate maksuaugu hindamise kontekstist, sh maksuaugu teoreetilisest kontseptsioonist ja seostest maksukäitumisega. Lisaks kirjeldatakse erinevaid lähenemisi maksuaugu hindamisele ja tuuakse näiteid maksuaugu empiirilistest hinnangutest. Teises osas iseloomustatakse maksuaugu ja varimajanduse hindamise metoodikaid ning nende sisemist loogikat. Kolmandas osas arutletakse kirjeldatud metoodikate põhjal tõstatatud probleemkohtade üle. Kõige lõpus on kokkuvõtlikult uuringu põhijäreldused.