Sisekaitseõpe

 

Sisekaitseõpe on valikõppeaine gümnaasiumides. Õppe eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tuletõrjetegevusel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös.

Sisekaitseõppega on liitunud 17 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest ja valikainet õpib ligikaudu 500 õpilast igal õppeaastal.

 • Jõhvi Gümnaasium                          
 • Keila Kool
 • Kilingi-Nõmme Gümnaasium
 • Koeru Keskkool
 • Kohtla-Järve Gümnaasium
 • Narva Kesklinna Gümnaasium
 • Narva Pähklimäe Gümnaasium
 • Narva Soldino Gümnaasium
 • Narva Vanalinna Riigikool
 • Orissaare Gümnaasium
 • Põlva Gümnaasium
 • Rakvere Eragümnaasium
 • Räpina Ühisgümnaasium
 • Sillamäe Gümnaasium
 • Valga Gümnaasium
 • Võnnu Keskkool
 • Väike-Maarja Gümnaasium

 

Kolme aasta jooksul toimuvaid tunde ei viida läbi ainult klassiruumis istudes, sest lisaks teoreetilistele teadmistele ootavad õpilasi ees külaskäigud politseijaoskondadesse, pääste- ja häirekeskustesse. Õppeaasta lõpus toimuvad õpilastele paaripäevased õppelaagrid Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja, Paikuse või Tallinna õppekeskuses, kus tundidest saadud teoreetilisi teadmisi praktilise tegevuse käigus läbi proovitakse.

Kõik õppekava läbinud saavad  tunnistuse ning õppe edukalt läbinud õpilased on Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud. Samuti on neil võimalik kutsesobivusvestlusel saada kuni 3 lisapunkti.

Sisekaitseõppe lõpetamine annab õpilastele hea eelduse ja suuremad võimalused soovi korral panustada ka oma kodukoha turvatunde tõstmisesse, nt vabatahtlike päästjate või abipolitseinikena.


2020. ja 2021. aasta sisekaitseõppe laagrite korraldust toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond. 
 

Lisainformatsioon:

Peeter Pau, sisekaitseõppe õpetaja, õppe koordinaator Ida-Virumaa koolides
E-post: peeter.pau [at] sisekaitse.ee

Ankki Aardemaa, täiendusõppe projektijuht, sisekaitseõppe koordinaator
E-post: ankki.aardemaa [at] sisekaitse.ee

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 04.10.2021