Üldised küsimused vastuvõtu kohta

Mida tähendab vastuvõtu puhul I ja II etapp so kas I etapis osalejatel on suurem võimalus Sisekaitseakadeemiasse õppima saada? 

Sisekaitseakadeemia vastuvõtuprotsessis on etapid lihtsalt selleks, et paljud akadeemia kandidaadid soovivad katsed varem ära teha (nt ajateenistusse minevad noormehed või kandidaadid, kes on suvel töökohustustega seotud) ning meie soovime katseid korraldada hajutatult, et vähendada komisjonide töökoormust ning muuta katsed ohutumaks ja mugavamaks erinevatele asjaosalistele. Vastuvõtu mõttes on võrdsed võimalused on kõigil st I etapi kandidaate ei eelistata II etapi kandidaatidele.

 

Kas Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel arvestatakse eesti keele või matemaatika riigieksamite tulemusi?

Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel riigieksamite tulemused väga suurt rolli ei mängi. Tõsi, eesti keel (emakeelena) riigieksami tulemusega on võimalik täita eesti keele oskuse kriteerium, aga riskide hajutamiseks soovitame kõigil gümnaasiumit lõpetavatel kandidaatidel igaks juhuks siiski osaleda meie eesti keele oskuse testimisel. Matemaatika riigieksami tulemust Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel ei arvestata.

 

Millega tasub arvestada kui soovin õppida Sisekaitseakadeemias?

Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel tuleb arvestada erinevate asjaoludega. Näiteks:

  • Sisekaitseakadeemia õppuritele laienevad vastava ametkonna eetika- ja käitumisreeglid;
  • õppimise ajal on õppuril vormikandmiskohustus (va sessioonõppe erialad: päästeteenistus, maksunduse ja toll ja sisejulgeoleku magistriõpe);
  • mõjuva põhjuseta õpingute katkestamisel tuleb õppuril hüvitada tema õpingutele tehtud õppekulud;
  • pärast õpingute lõppu on õppuril kohustus teatud aja töötada avalikus sektoris.

Teisalt makstakse päevaõppe õppuritele stipendiumi ning teatud erialadel tasutakse ka majutuse ja toitlustamise kulud. Täpsemalt kirjeldab need asjaolud lahti kõrgharidusseadus.

 
Kui ma ei osutu konkursi käigus valituks, siis kas ma ei saagi Sisekaitseakadeemias õppida?

Korraga saab Sisekaitseakadeemias kandideerida kolmele erialale ja kui ühelegi erialale kandideerimine ei õnnestu, siis mõne muu kolledži eriala vaba õppekohta Sulle ei pakuta, kuna vestluste hindamiskriteeriumid on erinevad. Kui mõnel erialal jääb õppekohti täitmata, siis oleme korraldanud augustis lisavastuvõtu, aga sellele lootma jääda ei tasu.

 

Kuidas ma saan ühistranspordiga Sisekaitseakadeemiasse kohale tulla?

Sisekaitseakadeemia asub Tallinnas Pirita-Kosel. Pirita-Kosele saab kesklinnast linnaliinibussiga nr 5, mis sõidab liinil Männiku-Metsakooli tee. Kõige lähem bussipeatus on Sarapuu, kust on Sisekaitseakadeemiasse umbes 10-minutiline jalutuskäik. Seoses Sisekaitseakadeemia vana hoone lammutusega on Kase tänava sissepääs suletud ja akadeemia territooriumi sissepääs asub Pähkli tänava väravas

 
Kas mul on vastuvõtukatsete ajaks võimalik Sisekaitseakadeemiasse ööbimist saada?

Vastuvõtukatsete ajaks on võimalik broneerida tuba Sisekaitseakadeemia ühiselamus. Täpsem info: katrin.salumets [at] sisekaitse.eeclass="spamspan", telefon: 5488 5339.

 

 

Viimane muutmine: 11.05.2023