Sisekaitseõpe

 

Sisekaitseõpe  on Sisekaitseakadeemias õpetatavate erialade eelõpe, mis viiakse läbi gümnaasiumis valikainena. Tundide eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, tuletõrje- ja päästetegevusel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös.

 

Sisekaitseõppega on liitunud 12 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest. 2017/2018. õppeaastal õppis valikainet üle 450 õpilase.

 

Kolme aasta jooksul toimuvaid tunde ei viida läbi ainult klassiruumis istudes, sest lisaks teoreetilistele teadmistele ootavad õpilasi ees külaskäigud häirekeskustesse, lennusalka ja merepääste laevadele. Õppeaasta lõpus toimuvad õpilastele paaripäevased õppelaagrid Sisekaitseakadeemia päästekolledži Väike-Maarja õppekeskuses ning politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse õppekeskuses, kus tundidest saadud teoreetilisi teadmisi praktilise tegevuse käigus läbi proovitakse.

 

Sisekaitseõppe lõpetamine annab eelduse minna vabatahtliku päästja või abipolitseiniku eksamile.

 

Sisekaitseõppe edukalt läbinud õpilased on Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud. Samuti on neil võimalik kutsesobivusvestlusel saada kuni 5 lisapunkti. Tunnistuse sisekaitseõppe läbimise kohta saavad kõik õpilased.
 

Lisainformatsioon:

Priit Männik
E-post: priit.mannik [at] sisekaitse.ee

 

Viimane muutmine: 03.12.2018