Vastuvõtutingimused

 
Kui vanalt saab õppima asuda Sisekaitseakadeemiasse?

Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel vanusega seotud piiranguid ei ole, kuid oluline on, et omad vähemalt keskharidust. Tasub ka arvestada, et Sisekaitseakadeemias on erialasid, kus elukogemus on pigem boonuseks ja aitab valitud erialal edukamalt toime tulla (näiteks päästekorraldaja eriala).

 
Kas põhikooli haridusega inimene saab kandideerida Sisekaitseakadeemiasse?

Ei, Sisekaitseakadeemias õppimiseks peab Sul olema omandatud vähemalt keskharidus või kutsekeskharidus.

 
Kas kutsekoolist saadud lõputunnistusega saab Sisekaitseakadeemiasse õppima tulla?

Jah, kui Sulle on kutsekoolist väljastatud keskharidust tõendav lõputunnistus.

 
Kas pärast kutsekooli on võimalik tulla Sisekaitseakadeemiasse, kui ei ole tehtud riigieksameid?

Riigieksamite tulemusi sisseastumist otseselt ei nõuta, kuid sellest oleneb, kas pead osalema eesti keele oskuse testimisel. Kui Sul on olemas eesti keele riigieksami tulemus (eesti keel emakeelena) vähemalt 40 punkti, siis arvestame seda eesti keele oskuse kriteeriumi täitmisel ja Sa ei pea eesti keele oskuse testil osalema. Kui Sul aga ei ole eesti keele riigieksamit emakeelena tehtud või oled eksamil saanud vähem kui 40 punkti, tuleb Sul sooritada vastuvõtukatsena eesti keele oskuse testimine vähemalt 40 punktile. 

 
Milliseid lõputunnistusel olevaid hindeid vastuvõtul arvestatakse?

Lõputunnistuse hindeid arvestatakse tolli ja maksunduse, maksunduse ja tolli ning päästeteenistuse erialadel, kus konkursipunktide hulka arvestatakse keskharidust tõendaval dokumendil eesti keele, matemaatika (sh kitsama ja laiema matemaatika) ja inglise keele hinded. Kõik need õppeained on kohusutslikud,st kui keskharidust omandades oled õppinud muid keeli ja hinnetelehel inglise keele hinnet ei ole, siis nendele erialadele kahjuks kandideerida ei ole võimalik.

 

Kui kandideerid mõnele eelnevalt mainitud  erialale, siis on Sisekaitseakadeemial vaja näha sinu lõputunnistuse hinnetelehte, mistõttu palume SAISis avaldust esitades juurde lisada foto oma lõputunnistuse hinnetelehest. Veebilehelt www.eesti.ee tehtud väljavõttest ei tule kahjuks välja, et kandidaat on õppinud inglise keelt ning mis on inglise keele hinne, mistõttu lükkame sellistel juhtudel SAISis avalduse korrigeerimiseks tagasi.

 
Kas sisseastumiseks peab olema Eesti koolist saadud lõputunnistus?

Ei, aga segaduste vältimiseks soovitame mõnes teises riigis saadud lõputunnistuse puhul enne sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamist ENIC/NARIC keskusest üle kontrollida, kas lõpudiplom vastab Eesti keskhariduse nõuetele (hindamissüsteemid on riigiti erinevad) ning sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamise ajal vastav kinnituskiri ka vastuvõtutöötajale esitada. Samuti tasub silmas pidada, et sellisel juhul on eesti keele oskuse testil osalemine Sinu jaoks kohustuslik.

 
Kuidas ma saan kandideerida kaugõppe õppekohtadele?

Avaliku konkursi raames on kaugõppe õppekohtadele võimalik kandideerida maksunduse ja tolli  ning päästeteenistuse erialadel. Politseiteenistuse ja politseiametniku erialade kaugõppe kohad täidetakse ametkondliku suunamisega ja neile avaliku konkursi raames kandideerida ei saa. Kui Sa aga tahad ennast siseturvalisuse valdkonnas rakendada ja harida, aga elukorralduse tõttu ei ole sul võimalik päevaõppes osaleda, siis palume Sul otse Politsei- ja Piirivalveametist või Päästeametist oma õppimisvõimaluste kohta uurida.

 
Mida teha kui soovin kandideerida Sisekaitseakadeemiasse, kuid pean läbima ajateenistuse?

Ajateenistuse puhul antakse esimese semestri õppuritele pärast immatrikuleerimiskäskkirja kinnitamist akadeemiline puhkus. Selleks tuleb Sul edastada Sisekaitseakadeemiale dokument ajateenistusse kutsumise kohta ja esitada akadeemilise puhkuse avaldus. Et aga kogu vastuvõtuprotsess Sinu jaoks sujuvam oleks, siis soovitame Sul aegsasti oma vastuvõtukatsetel osalemine ära planeerida. Selleks tasub tutvuda meie vastuvõtu ajakavaga ja võimalusel sooritada vastuvõtukatsed vastuvõtu I etapis. Kui Sul aga ei ole võimalik vastuvõtu I etapis osaleda, siis soovitame Kaitseväest uurida, kas Sul on võimalik osaleda vastuvõtukatsetele suvel. 

 

Viimane muutmine: 23.03.2021