Vastuvõtutingimused

 
Kui vanalt saab õppima asuda Sisekaitseakadeemiasse?

Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel vanusega seotud piiranguid ei ole, kuid oluline on, et omad vähemalt keskharidust. Tasub ka arvestada, et Sisekaitseakadeemias on erialasid, kus elukogemus on pigem boonuseks ja aitab valitud erialal edukamalt toime tulla (näiteks päästekorraldaja eriala).

 
Kas põhikooli haridusega inimene saab kandideerida Sisekaitseakadeemiasse?

Ei, Sisekaitseakadeemias õppimiseks peab Sul olema omandatud vähemalt keskharidus või kutsekeskharidus.

 
Kas kutsekoolist saadud lõputunnistusega saab Sisekaitseakadeemiasse õppima tulla?

Jah, kui Sulle on kutsekoolist väljastatud keskharidust tõendav lõputunnistus.

 
Kas pärast kutsekooli on võimalik tulla Sisekaitseakadeemiasse, kui ei ole tehtud riigieksameid?

Riigieksamite tulemusi sisseastumist otseselt ei nõuta, kuid sellest oleneb, kas pead osalema eesti keele oskuse testimisel. Kui Sul on olemas eesti keele riigieksami tulemus (eesti keel emakeelena) vähemalt 40 punkti, siis arvestame seda eesti keele oskuse kriteeriumi täitmisel ja sa ei pea eesti keele oskuse testil osalema. Kui Sul aga ei ole eesti keele riigieksamit emakeelena tehtud või oled eksamil saanud vähem kui 40 punkti, tuleb Sul sooritada vastuvõtukatsena eesti keele oskuse testimine vähemalt 40 punktile.

 
Milliseid lõputunnistusel olevaid hindeid vastuvõtul arvestatakse?

Alates 2019/2020 õppeaasta vastuvõtust ei anna keskkooli lõputunnistuse hinded enam konkursipunkte (va tolli ja maksunduse ning maksunduse ja tolli eriala). Kui kandideerid mõnele eelnevalt mainitud finantskolledži erialale, siis on keskharidust tõendaval dokumendil eesti keele, matemaatika (sh kitsama ja laiema matemaatika) ja inglise keele hinded kutsesobivusvestluse üks kriteeriumitest, sest neid oskusi on õppetöö läbimiseks vaja.

 
Kas sisseastumiseks peab olema Eesti koolist saadud lõputunnistus?

Ei, aga segaduste vältimiseks soovitame mõnes teises riigis saadud lõputunnistuse puhul enne sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamist ENIC/NARIC keskusest üle kontrollida, kas lõpudiplom vastab Eesti keskhariduse nõuetele (hindamissüsteemid on riigiti erinevad) ning sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamise ajal vastav kinnituskiri ka vastuvõtutöötajale esitada. Samuti tasub silmas pidada, et sellisel juhul on eesti keele oskuse testil osalemine Sinu jaoks kohustuslik.

 
Kuidas ma saan kandideerida kaugõppe õppekohtadele?

Avaliku konkursi raames on kaugõppe õppekohtadele võimalik kandideerida ainult maksunduse ja tolli erialal. Politseiteenistuse, politseiametniku ja päästeteenistuse erialade kaugõppe kohad täidetakse ametkondliku suunamisega ja neile avaliku konkursi raames kandideerida ei saa. 2020/2021 õppeaastal ei toimu ametkonlikku konkurssi politseiteenistuse erialale. Kui Sa aga tahad ennast siseturvalisuse valdkonnas rakendada ja harida, siis palume Sul otse Politsei- ja Piirivalveametist või Päästeametist oma võimaluste kohta uurida.

 
Mida teha kui soovin kandideerida Sisekaitseakadeemiasse, kuid pean läbima ajateenistuse?

Ajateenistuse puhul antakse esimese semestri õppuritele pärast immatrikuleerimiskäskkirja kinnitamist akadeemiline puhkus. Selleks tuleb Sul edastada Sisekaitseakadeemiale dokument ajateenistusse kutsumise kohta ja esitada akadeemilise puhkuse avaldus. Et aga kogu vastuvõtuprotsess Sinu jaoks sujuvam oleks, siis soovitame Sul aegsasti oma vastuvõtukatsetel osalemine ära planeerida. Selleks tasub tutvuda meie vastuvõtu ajakavaga ja võimalusel sooritada vastuvõtukatsed vastuvõtu I etapis. Kui Sul aga ei ole võimalik vastuvõtu I etapis osaleda, siis soovitame Kaitseväest uurida, kas Sul on võimalik osaleda vastuvõtukatsetele suvel. 

 

Viimane muutmine: 18.02.2020