Uudised

Kratt “Kotkas” pääses välitingimustesse

droon

2. veebruaril käivitus projekti Kratt „Kotkas“ II faas ehk esimene välikatse ehk droonivideo andmete stsenaariumipõhine salvestamine avamaastikul. Kogutav andmestik omab võtmetähtsust kogu projekti ja uurimustöö edasises tegevuses. Andmete kogumise ja sellele järgneva annoteerimise tulemusel valmib treenitud tehisintellekti baasmudel ehk drooni video visuaalandmetest objektide tuvastuse prototüüp. 

Välikatset korraldas arendusosakonna kaugseire tehnoloogia ekspert Andres Mumma. Katse läbiviimisesse olid kaasatud PPK kadetid. 3. veebruaril jätkus samalaadne tegevus Väike-Maarjas. Plaaniliselt toimuvad järgneva kolme nädala vältel samalaadsed katsed veel Paikusel ja Tallinnas. 

Kõnealuse prototüübi loomise juures valmib analüüs, milles kajastuvad arendusettepanekud ja reaalne kasutusotstarve, mis suunatud eelkõige Siseministeeriumi haldusala lõppkasutajatele, nt. Politsei- ja piirivalveamet, Päästeamet.

Taoline visuaalandmetest objektide tuvastus on erakordselt kiiresti arenev valdkond, seda eriti tänu CNN (convolutional neural networks)-tüüpi närvivõrkude kasutuselevõtule (2015. aastal ületasid seda tüüpi närvivõrgud esmakordselt inimese objektiklassifikatsioonivõimekuse). Tänased mudelid suudavad objekte klassifitseerida reaalajas, kuid olemasolevad mudelid ei ole üksüheselt droonivideotele rakendatavad, sest nad on treenitud reeglina inimsilma kõrguselt tehtud piltide peale ja suhteliselt suurte objektide tuvastamiseks. Loodav prototüüp võimaldab märkimisväärset efektiivsuse kasvu otsingu- ja päästetööde läbiviimisel, väiksema ressursilise kuluga. 

Projekt on rahastatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatavast Euroopa Liidu tõukefondi meetmest “Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine”. Toetuse suurus 50 388 eur, millele lisandub SKA omapoolne finantseering ca 20 000 eur. Projekti kestus on 19.10.2020 - 30.06.2021.