Uudised

COVID-19 info

Covid

UUS!

 • Arvesse võttes püsivat riigisisest levikut Eestis ning Vabariigi Valitsuse korraldust on Sisekaitseakadeemia üldkasutatavates ruumides kõigil isikutel (sh töötajatel, kadettidel ja külalistel) maski kandmine kohustuslik v.a kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Üheskoos üldkasutatavates ruumides maske kandes kaitseme nii end kui teisi.
 • Tervishoiualase hädaolukorra juhtimine jätkub endisel viisil, valitsuse vahetus selle korraldust ei mõjuta.  
 • Teine vaktsiinidoos on vaktsineeritutele tagatud ja COVID-19 vaktsineerimine jätkub hoolimata tarnete väikesest vähenemisest – Eestis on vaktsineeritud üle 18 000 inimese. Pfizer/BioNTech vaktsiini tarnete vähendamise tõttu toimub COVID-19 vaktsineerimine Eestis lähiajal mõnevõrra väiksemas mahus plaanitust. Jätkatakse vaktsineerimist hooldekodudes ning samuti alustatakse tervishoiutöötajate vaktsineerimist 2. vaktsiinidoosiga. Vaktsineerimise sihtrühmade laiendamine lükkub vähemalt nädala võrra edasi. Vaktsiinid on hästi talutavad, kiirelt mööduvaid kõrvalmõjusid on ilmnenud 0,4 protsendil vaktsineeritutest.
 • COVID-19 haigestumus on kõrge kogu Eestis, muret teeb, et haigestumine on oluliselt kasvamas Pärnumaal ning endiselt levib viirus laialdaselt Harjumaal ja Ida-Virumaal – ulatuslikud piirangud Harjumaal ja Ida-Virus kestavad vähemalt jaanuari lõpuni. Harjumaa ja Ida-Virumaa koolides taastatakse kontaktõpe alates 25. jaanuarist. Pärast seda tuleb eriti ettevaatlik olla suhtlemisel vanavanemate ja teiste riskirühmadesse kuulujatega. Tarvitusele tuleb võtta kõik ettevaatusabinõud, et koroonaviirus ei leviks.
 • Piirangutest kinni pidades pingutame selle nimel, et võimalikult paljud õppijad saaksid käia koolis ja osaleda kontakõppes.
 • Igaüks peab viirusega võitlusele kaasa aitama - vähenda kontakte, hoia distantsi; käi avalikes siseruumides lühidalt ja maskiga; pese ja desinfitseeri käsi; kui vähegi võimalik, tööta kodust; kui tunned end halvasti, püsi kodus ja tee test.
 • Haigushüvitist saab alates teisest haiguspäevast – uuest aastast makstakse haigushüvitist alates teisest haiguspäevast. Õigus haigushüvitisele on ka COVID-19 haige lähikontaktsel eneseisolatsioonis viibitud päevade eest. Töötaja omavastutus on esimene haiguspäev, tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast. Täpsema info leiab haigekassa koduleheküljelt.
 • Hangi infot usaldusväärsetest allikatest – Infot koroonaviiruse, COVID-19 haiguse ja vaktsiinide kohta otsi ainult usaldusväärsetest allikatest. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee.

OLULINE  TERVISEALANE INFO

 • Valitsus avalikustas uued meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Täpsema info leiab valitsuse veebist: https://www.kriis.ee
 • Testi esimesel võimalusel! Ka väheste haigusnähtude korral pöördu perearsti poole või helista numbril 1220.
 • Lähikontaktsena püsi kodus! Kõik haigestunud isikuga lähikontaktis ehk vähemalt 15 minutit lähemal kui 2 meetrit olnud inimesed peavad jääma koju. Karantiini kestust saab lähikontaktne lühendada, kui ta teeb mitte varem kui 10. päeval koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne või kui arst on tunnistanud ta nakkusohutuks.
 • Käitu targalt ja vastutustundlikult ning hoia ennast ja teisi. Kanna maski! 
 • Parim viis haigestumist vältida on hoida distantsi teistest inimestest sõltumata kohast või olukorrast.
 • Jätkuvalt kehtivad üldised hügieenireeglid: eeskätt soovitus pesta käsi
 • Haigustunnustega tuleb püsida kodus ja teisi mitte nakatada! Kui oled diagnoositud nakatunu või nakatunu lähikondne – siis lähtu Valitsuse ja Terviseameti korraldustest: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus. Teavita vahetut juhti/õppekorraldust, vajadusel koostatakse individuaalne õppekava.
 • Isikukaitsevahendite ja maskide info://www.kriis.ee/et/isikukaitsevahendid-maskid-jms
 • Eelista asjaajamisel elektroonilisi kanaleid ja e-teenuseid. Korralda võimalikult suur osa oma asjaajamisest elektrooniliste kanalite kaudu (näiteks soorita pangatehingud internetis) – nii väldid asjatuid kontakte ja vähendad nakatumise riski. Haigusnähtude puhul püsi kindlasti kodus. 

TÖÖ- JA ÕPPEKORRALDUS

 • Akadeemias on moodustatud meeskond kes saab regulaarselt kokku kord nädalas (vajaduspõhiselt ka tihemini) ja hindab olukorda ning annab tegevusjuhised.
 • Õppuritele annavad jooksvalt infot e-posti teel õppekorralduse spetsialistid, kelle poole saab pöörduda ka tekkivate küsimustega.
 • NB!  Oluline on, et igal õppuril oleks olemas valmisolek e-õppeks, st vajalik tehnika ja süsteemid (mikrofoni ja kõlaritega arvuti v seade ning internetiühendus).
 • Akadeemia soosib kaugtööd. Kaugtööga seonduvad kokkulepped tehakse otsese juhiga. Tuletame meelde, et iga koosolekukutsega oleks kaasas ka Teamsi link võimalusega distantsilt liituda. Distantsilt töötamise puhul palume teha vastav märge ka Outlook kalendrisse.

REISIMINE, LÄHETUSED, VÄLISKÜLALISED, ÜRITUSED

 • Soovitame nii õppuritel kui ka töötajatel reisimisest hoiduda. 
 • Töötajate välislähetused ja õppurite õppereisid „rohelistesse riikidesse“ on lubatud, kuid tuleb pidevalt olukorra muutumist jälgida välisministeeriumi koduleheküljel.
 • „Punastesse riikidesse“ välislähetusi Sisekaitseakadeemia ei planeeri ning väliskülalisi neist riikidest ei kutsu.
 • Väliskülalisi on lubatud vastu võtta „rohelistest riikidest“, kuid olukorra muutumist tuleb pidevalt jälgida välisministeeriumi koduleheküljel.
 • Ürituste korraldamine vaadatakse üle juhtumipõhiselt.

SPORDISAALIDE KASUTAMINE

 • Sisekaitseakadeemia spordisaalid on avatud individuaaltreeninguteks. Palume järgida hügieenireegleid, hoida distantsi, spordisaali tulekul desinfitseerida käed, samuti desinfitseerida kindlasti treeningvahendeid enne ja pärast kasutamist!

KASUTA HOIA RAKENDUST

 • Lae Google Play või App Store’i kaudu enda mobiiltelefoni alla laadida rakendus HOIA. 

KONTAKTID JA SUHTLUSKANALID

 • Kõige operatiivsemat infot jagatakse nii töötajatele, õppuritele kui ka partneritele e-posti teel.
 • Õppuritele annavad jooksvalt infot e-posti teel õppekorralduse spetsialistid, kelle poole saab pöörduda ka tekkivate küsimustega.