Uudised

USA drooni-ekspertide visiit Sisekaitseakadeemiasse

Foto

Projekti „Optimizing Unmanned Aerial Systems (UAS) to Expedite and Improve Estonian Traffic Safety“ raames külastasid Eestit 30.11.2021 kuni 04.12.2021 drooni-eksperdid Brian Leventhal ja Jon Merlin Benner Ameerika Ühendriikidest.  Ameerika eksperdid külastasid Eestit Baltic American Freedom Foundationi toetusraha Baltic-American Security Exchange (BASE) toel. Külaskäigu eesmärk oli Sisekaitseakadeemia ja PPA uurimisgrupi, aga ka üldisemalt akadeemia droonikeskuse tööga tutvumine, oma ekspertkogemuse jagamine Eesti kolleegidega ning ülevaate saamine mehitamata õhusõidukite rakendamisest Eestis.

30. novembril ennelõunal tutvusid Ameerika drooni-eksperdid Sisekaitseakadeemia ja PPA uurimisgrupi „Mehitamata õhusõidukite kasutamise võimalused Eestis liiklusõnnetuse sündmuskohtadelt andmete kogumiseks“ uurimisgrupi liikmete ja uuringu tulemustega. Sama päeva pärastlõunal osalesid eksperdid aga antud uuringu huvigruppidele tulemusi esitavas töötoas-vestlusringis, kus jagasid ettekannete näol oma kogemusi liiklusõnnetuste sündmuskohal droonidega andmete kogumise praktikatest.

2. detsembril esinesid eksperdid ettekannetega droonikeskuse ja SJI korraldatud Sisekaitseakadeemia rahvusvaheline aastakonverentsi töötoas „The Sky’s the Limit“: Mehitamata õhusõidukite rakendamise tulevik ja võimalused siseturvalisusesMerlin Benneri ettekanne keskendus droonide kasutamisele gaasijuhtmete ohutuse ja turvalisuse tagamisel. Brian Leventhal rääkis aga North Carolina osariigi kogemusest droonide kasutamisel hädaolukordadele ja looduskatastroofidele reageerimisel.

Samuti oli ekspertidel võimalus erinevate päevade jooksul tutvuda näiteks Sisekaitseakadeemiaga ning selle simulatsioonikeskusega, külastada Politsei- ja Piirivalveametit, selle lennusalka ning mehitamata õhusõidukeid tootvat ja arendavat ettevõtet Threod Systems ning lisaks tööalastele tegevustele oli neile planeeritud ka põgus kultuuriprogramm, mis hõlmas endas Tallinna vanalinna ekskursiooni ning koos uurimisgrupiga veedeti ka mõnus õhtu restoranis Ocean 11.

Projekti meeskond: Renata LukkAndres MummaJaanika PuusaluTriin Piip

This program is made possible by funding from the Baltic-American Freedom Foundation (BAFF)

Logo