2019/2020 õppeaasta täiendav vastuvõtt

 
Sisekaitseakadeemia kuulutab välja täiendava vastuvõtu järgmistel erialadel:

 

 
Täiendava vastuvõtu ajakava
 
24.-31.07.2019 dokumentide esitamine SAISi kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale tööpäeviti kl 9.00-16.00 (kontakttelefon: 513 8295)
   
05.08.2019 kl 10.00 eesti keele oskuse testimine
   
05.08.2019 kl 11.00 kehalised katsed

 

 

06.-08.08.2019

(täpsem aeg lepitakse kandidaadiga kokku)

kutsesobivusvestlused

NB! Kutsesobivusvestlusel saab osaleda 2019/2020. õppeaasta vastuvõtuperioodil ainult ühel korral.

 

 
 
Kandideerimisel palume arvestada järgmiste asjaoludega:
  • Palume kõigil kandidaatidel enne kandideerimist tutvuda vastuvõtukatsete nõuetega.
  • Vastuvõtukatseid saab sooritada ainult väljakuulutatud kuupäevadel.
  • Eesti keele oskuse test ja kehalised katsed toimuvad samal kuupäeval (05.08.2019) ja oleme planeerimisel arvestanud, et on kandidaate, kes peavad osalema mõlemal katsel.
  • Korrektsiooni, vanglaametniku ja politseiametniku erialadel peab kandidaat vastuvõtutöötajale esitama korrektselt täidetud ja allkirjastatud isikuankeedi
  • Kutsesobivusvestlusele kutsutakse ainult need kandidaadid, kellel on eesti keele oskus vajalikul tasemel on tõendatud ja kes on (vajadusel) sooritanud kehalised katsed.
  • Kutsesobivusvestlusel saab osaleda vastuvõtuperioodi jooksul ühel korral.
  • Eesti keelest erineva emakeelega sisseastuja, kes pole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena ja kelle eesti keele oskuse testi tulemus oli 40-60 punkti, peab arvestama, et ta on kohustatud osalema eesti keele intensiivkursusel, mis toimub 12.-23.08.2019 Tallinnas. Kursuse mitteläbimisel kandidaati ei immatrikuleerita.

 

Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võtke julgesti meiega ühendust e-postil vastuvott [at] sisekaitse.ee, telefonil 513 8295 või Messengeris Sisekaitseakadeemia: sisseastumise kanaliga liitudes.

 

Viimane muutmine: 23.07.2019